Cover of Studia Philosophica
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 329 documents

Show/Hide alternate language

1. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Josef Petrželka Editorial
view |  rights & permissions | cited by
studie / articles
2. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Sonja Špačková Sonja Špačková
Spor o „bytí a nebytí německé filosofie v Čechách“
The Dispute over “the Being and Non-being of German Philosophy in Bohemia”

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Článek představuje ústřední téma polemiky, které spočívalo především v otázce významu školské katedrové filosofie pro novodobou českou kulturu, a zároveň představuje tento spor jako metafilosofickou diskusi o významu a úlohách filosofie ve společnosti vůbec. Na základě Čuprova souhrnného sborníku a dobových periodik se příspěvek snaží postihnout vlastní vývoj problematiky v celé jeho komplexnosti, a sice od počátečního filologického hlediska, kdy je konstatován nedostatečný jazykový aparát českého jazyka, přes následně diskutova­nou otázku po podobě a inspiračních vlivech vznikající české filosofie, která nakonec vyústila ve spor stoupenců školské německé filosofie s utilitním stanoviskem zdravého rozumu.
3. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Maroš Matiaško Maroš Matiaško
Zranitelnost v diskusi: skepse a možná cesta ven
Vulnerability in Discussion

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Článek se zabývá pojmem zranitelnost v kontextu kritické a feministické politické filosofie. Jde o pojem, který je v soudobé politické filosofii podrobován kritice, ale zároveň i pokusům o rehabilitaci. A právě představení této kritiky a argumentů, které na tuto kritiku reagují, je cílem mého příspěvku. To se odráží ve struktuře článku, který je rozdělen do dvou tematických častí, kritické a rehabilitující. Článek je jistým způsobem zvláštní v tom, že filosofickou diskusi doplňuji o ukázky z reálné lidsko-právní praxe, kde se pojem zranitelnost běžně používá. Konkrétně jde zejména o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Tyto praktické ukázky napomáhají demonstrovat nejenom skutečné problémy aplikace teoretického pojmu, ale i jeho přísliby do budoucnosti.
eseje / essays
4. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Richard Pospiech, Josef Petrželka Richard Pospiech
Proč Slunce svítí a hřeje? Aristotelovy potíže: Překlad 7. kapitoly II. knihy spisu O nebi a komentář
Why Does the Sun Shine and Warm? Aristotle’s Difficulties

view |  rights & permissions | cited by
rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews
5. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Josef Krob Josef Krob
Zpráva o popularizaci filosofie a vědy
Report on the Popularization of Philosophy and Science

view |  rights & permissions | cited by
6. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Ivana Holzbachová Walter Scheidel. Velký nivelizátor: Násilí a nerovnosti od doby kamenné
view |  rights & permissions | cited by
7. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Josef Petrželka Josef Petrželka
Rozhovor s Dušanem Lužným a Lubošem Bělkou
Interview with Dušan Lužný and Luboš Bělka

view |  rights & permissions | cited by
8. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Josef Petrželka Josef Petrželka
Editorial
Editorial

view |  rights & permissions | cited by
studie / articles
9. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Jaroslav Cepko, Andrej Kalaš, Vladislav Suvák Jaroslav Cepko
Ako sa stala Hipparchia z Maróneie slávnou filozofkou (historicko-filozofická interpretácia fragmentu SSR V I 1)
How Hipparchia of Maroneia became a famous female philosopher (an analysis of fr. SSR V I 1 from historical-philosophical viewpoint)

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Cieľom článku je nanovo reflektovať činnosť jednej z najslávnejších ženských filozofiek, Hip­parchie z Maróneie. Naším zámerom je ukázať, prečo sa stala v porovnaní s inými ženami antiky taká významná a v mnohom signifikantná pre ďalší vývoj procesu ženskej eman­cipácie. Hlavným svedectvom je pre nás fragment SSR V I 1 od Diogena Laertského, ktorý kladieme do súvislosti s ďalšími antickými správami o Antisthenovi a raných kynikoch. Dve hlavné témy Diogenovho svedectva sú Kratétova svadba s Hipparchiou a spor Hipparchie s Theodórom. Vo výklade poukazujeme na momenty, v ktorých je filozofická osobnosť Hip­parchie nadčasová a inšpiratívna aj pre súčasnosť.
10. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Hana Řehulková Hana Řehulková
Otázka Pilátova: pojem „pravda“ u K. Čapka
The Question of Pilat: The Notion of “Truth” in K. Čapek

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Článek představuje Čapkovo pojetí pravdy z hlediska filozofie a standardní epistemologie. Na základě Čapkových teoretických i uměleckých textů se příspěvek snaží nalézt odpověď na otázku „co je pravda“ a podřadit ji korespondenční teorii pravdy
eseje / essays
11. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Jakub Mácha Jakub Mácha
Analytické teorie metafory: III. Nekognitivní teorie D. Davidsona
Analytic Theories of Metaphor: III. Davidson’s Noncognitive Theory

view |  rights & permissions | cited by
12. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Marek Picha Marek Picha
Myšlenkové experimenty ve filozofii: Gettierovy příklady
Thought Experiments in Philosophy: Gettier’s Examples

view |  rights & permissions | cited by
13. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Martin Nuhlíček Martin Nuhlíček
Návod na použitie filozofického skepticizmu
Instructions for Use of Philosophical Skepticism

view |  rights & permissions | cited by
14. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Petr Jemelka Petr Jemelka
Filosofie a „Weltschmerz“
Philosophy and „Weltschmerz“

view |  rights & permissions | cited by
15. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Tomáš Korda Tomáš Korda
Hegel versus filosof Evo Morales
Hegel versus the Philosopher Evo Morales

view |  rights & permissions | cited by
16. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Gabriela Renátová Gabriela Renátová
Až jednou budu učit filosofii na střední škole…
When I teach philosophy at a secondary school one day...

view |  rights & permissions | cited by
17. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Lukáš Jurík Lukáš Jurík
Ženevčan
A Genevan

view |  rights & permissions | cited by
rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews
18. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Helena Pavlincová Helena Pavlincová
Disertace a doktorské zkoušky z filosofie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1924–1950
Dissertations and Doctoral Exams in Philosophy at the Faculty of Arts, Masaryk University in 1924–1950

view |  rights & permissions | cited by
19. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Hana Zobalová Hana Zobalová
Roušku dolů, klapka, jedeme
The mask down, Camera rolling, Action

view |  rights & permissions | cited by
20. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Jared Diamond. Rozvrat: jak se národy vyrovnávaly s krizemi
Jared Diamond. Rozvrat: jak se národy vyrovnávaly s krizemi

view |  rights & permissions | cited by