Cover of Studia Philosophica
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-14 of 14 documents

Show/Hide alternate language

1. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Josef Petrželka Josef Petrželka
Editorial
Editorial

view |  rights & permissions | cited by
studie / articles
2. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Jaroslav Cepko, Andrej Kalaš, Vladislav Suvák Jaroslav Cepko
Ako sa stala Hipparchia z Maróneie slávnou filozofkou (historicko-filozofická interpretácia fragmentu SSR V I 1)
How Hipparchia of Maroneia became a famous female philosopher (an analysis of fr. SSR V I 1 from historical-philosophical viewpoint)

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Cieľom článku je nanovo reflektovať činnosť jednej z najslávnejších ženských filozofiek, Hip­parchie z Maróneie. Naším zámerom je ukázať, prečo sa stala v porovnaní s inými ženami antiky taká významná a v mnohom signifikantná pre ďalší vývoj procesu ženskej eman­cipácie. Hlavným svedectvom je pre nás fragment SSR V I 1 od Diogena Laertského, ktorý kladieme do súvislosti s ďalšími antickými správami o Antisthenovi a raných kynikoch. Dve hlavné témy Diogenovho svedectva sú Kratétova svadba s Hipparchiou a spor Hipparchie s Theodórom. Vo výklade poukazujeme na momenty, v ktorých je filozofická osobnosť Hip­parchie nadčasová a inšpiratívna aj pre súčasnosť.
3. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Hana Řehulková Hana Řehulková
Otázka Pilátova: pojem „pravda“ u K. Čapka
The Question of Pilat: The Notion of “Truth” in K. Čapek

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Článek představuje Čapkovo pojetí pravdy z hlediska filozofie a standardní epistemologie. Na základě Čapkových teoretických i uměleckých textů se příspěvek snaží nalézt odpověď na otázku „co je pravda“ a podřadit ji korespondenční teorii pravdy
eseje / essays
4. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Jakub Mácha Jakub Mácha
Analytické teorie metafory: III. Nekognitivní teorie D. Davidsona
Analytic Theories of Metaphor: III. Davidson’s Noncognitive Theory

view |  rights & permissions | cited by
5. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Marek Picha Marek Picha
Myšlenkové experimenty ve filozofii: Gettierovy příklady
Thought Experiments in Philosophy: Gettier’s Examples

view |  rights & permissions | cited by
6. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Martin Nuhlíček Martin Nuhlíček
Návod na použitie filozofického skepticizmu
Instructions for Use of Philosophical Skepticism

view |  rights & permissions | cited by
7. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Petr Jemelka Petr Jemelka
Filosofie a „Weltschmerz“
Philosophy and „Weltschmerz“

view |  rights & permissions | cited by
8. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Tomáš Korda Tomáš Korda
Hegel versus filosof Evo Morales
Hegel versus the Philosopher Evo Morales

view |  rights & permissions | cited by
9. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Gabriela Renátová Gabriela Renátová
Až jednou budu učit filosofii na střední škole…
When I teach philosophy at a secondary school one day...

view |  rights & permissions | cited by
10. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Lukáš Jurík Lukáš Jurík
Ženevčan
A Genevan

view |  rights & permissions | cited by
rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews
11. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Helena Pavlincová Helena Pavlincová
Disertace a doktorské zkoušky z filosofie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1924–1950
Dissertations and Doctoral Exams in Philosophy at the Faculty of Arts, Masaryk University in 1924–1950

view |  rights & permissions | cited by
12. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Hana Zobalová Hana Zobalová
Roušku dolů, klapka, jedeme
The mask down, Camera rolling, Action

view |  rights & permissions | cited by
13. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Jared Diamond. Rozvrat: jak se národy vyrovnávaly s krizemi
Jared Diamond. Rozvrat: jak se národy vyrovnávaly s krizemi

view |  rights & permissions | cited by
14. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Josef Petrželka Josef Petrželka
Sean McAleer. Plato’s Republic: An Introduction
Sean McAleer. Plato’s Republic: An Introduction

view |  rights & permissions | cited by