Cover of Studia Philosophica
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Displaying: 1-20 of 24 documents

Show/Hide alternate language

1. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka Editorial
view |  rights & permissions | cited by
eseje / essays
2. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Jakub Mácha Jakub Mácha
Analytické teorie metafory: II. Interakční teorie M. Blacka
Analytic Theories of Metaphor

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Předložená trojdílná série představuje základní teorie metafory v analytické filosofii: V první části v minulém čísle časopisu1 byly prezentovány počátky interakční teorie u I. A. Richardse, jak ji podal v knize The Philosophy of Rhetorics (1936). Tato druhá část osvětluje dnes již klasické podání inter­akční teorie u M. Blacka (1954–79). Třetí část (v příštím čísle) představí kritiku interakční teorie od D. Davidsona a jeho kauzální teorii (1978).
3. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Pavel Materna Pavel Materna
Existují hodnoty?
Do Values Exist?

view |  rights & permissions | cited by
4. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka, Irena Radová Josef Petrželka
Zeus a horcí jupiteři
Zeus and Hot Jupiters

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Prvními objevenými exoplanetami byli horcí jupiteři. Kepler ale ukázal, že se jednalo jen o observační zkreslení a minimálně ve vnitřních částech planetárních systémů dominují mini-neptuni.
rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews
5. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Jiří Gabriel Jiří Gabriel
Na katedře filosofie
In the Department of Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
6. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Dagmar Pešková Dagmar Pešková
Poděkování panu docentovi Jiřímu Gabrielovi u příležitosti jeho významného jubilea. Pan docent Jiří Gabriel – můj ročníkový učitel
An Acknowledgement of Jiří Gabriel at the Occasion of his Jubilee. Jiří Gabriel – My Class Teacher

view |  rights & permissions | cited by
7. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
O jednom dobrém člověku (pohádka)
On a Good Man (A Fairytale)

view |  rights & permissions | cited by
8. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Petr Jemelka Petr Jemelka
O smyslu dějin české filosofie aneb za co může Jiří Gabriel
On the Significance of the History of Czech Philosophy – What to Blame Jiří Gabriel For

view |  rights & permissions | cited by
9. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka Josef Petrželka
Jiří Gabriel – velký tazatel
Jiří Gabriel – the Great Questioner

view |  rights & permissions | cited by
10. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Krob Josef Krob
Co mi provedl Jiří Gabriel, muž všetečných otázek
What Jiří Gabriel – A Man of Tricky Questions – Did to Me

view |  rights & permissions | cited by
11. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Dagmar Pešková Dagmar Pešková
„Intelektualistické“ pojetí hodnot Karla Engliše: Příspěvek k dějinám české filozofie u příležitosti 140. výročí narození prof. JUDr. Karla Engliše, prvního rektora Masarykovy univerzity
Karel Engliš’s “Intellectualist” Concept of Value

view |  rights & permissions | cited by
12. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Helena Pavlincová, Jiří Gabriel Helena Pavlincová
Filosofický seminář na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1926–1950
The Philosophical Seminar at the Faculty of Arts of Masaryk University in 1926–1950

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Předkládáme čtenářům druhou část našeho pohledu na dějiny Filosofického semináře. V části první1 jsme připomněli sté výročí ustavení Masarykovy univerzity zákonem č. 50/1919 Sb. ze dne 28. ledna 1919. V listopadu téhož roku byla zahájena výuka na jejích prvních dvou fakultách, lékař­ské a právnické, přírodovědecká fakulta zahájila výuku v omezené míře na podzim 1920. Na filosofickou fakultu přišli první studenti 1. října 1921.
13. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Jan Keller Společnost věčného mládí (Ivana Holzbachová)
view |  rights & permissions | cited by
14. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka Josef Petrželka
Rozhovor s Josefem Krobem a Bohumilem Fořtem
Interview with Josef Krob and Bohumil Fořt

view |  rights & permissions | cited by
15. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Josef Petrželka Editorial
view |  rights & permissions | cited by
studie / articles
16. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Matěj Troup Matěj Troup
Legitimita aristotelské inspirace v současné filozofii přátelství
Legitimacy of Aristotelian Inspirations in Contemporary Philosophy of Friendship

abstract | view |  rights & permissions | cited by
The starting point of the article is that the contemporary English written philosophy of friendship is strongly inspired by Aristotelian theory of friendship and considers this theory as the most influential among ancient theories. The starting point is illustrated in the first part of the article by general and specific examples.Second and main part aims to examine justification of such a primacy of Aristotle’s inspirationsin contemporary philosophy of friendship. The verification is performed through comparison of qualities of Aristotle´s theory and theories of other ancient philosophers – Plato, Cicero and Plutarch.
eseje / essays
17. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Jakub Mácha Jakub Mácha
Analytické teorie metafory: I. Počátky interakční teorie u I. A. Richardse
Analytic Theories of Metaphor

view |  rights & permissions | cited by
18. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Martin Nuhlíček Martin Nuhlíček
Vzťah pravdy a zdôvodnenia v teórii poznania
The Relation of Truth and Justification in the Theory of Knowledge

view |  rights & permissions | cited by
19. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Tomáš Korda Tomáš Korda
Jaderná energie a environmentální krize
Nuclear power and environmental crisis

view |  rights & permissions | cited by
20. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Hana Řehulková Hana Řehulková
Masarykova Univerzita Masarykova
Masaryk’s Masaryk University

view |  rights & permissions | cited by