Cover of Studia Philosophica
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-14 of 14 documents

Show/Hide alternate language

1. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka Editorial
view |  rights & permissions | cited by
eseje / essays
2. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Jakub Mácha Jakub Mácha
Analytické teorie metafory: II. Interakční teorie M. Blacka
Analytic Theories of Metaphor

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Předložená trojdílná série představuje základní teorie metafory v analytické filosofii: V první části v minulém čísle časopisu1 byly prezentovány počátky interakční teorie u I. A. Richardse, jak ji podal v knize The Philosophy of Rhetorics (1936). Tato druhá část osvětluje dnes již klasické podání inter­akční teorie u M. Blacka (1954–79). Třetí část (v příštím čísle) představí kritiku interakční teorie od D. Davidsona a jeho kauzální teorii (1978).
3. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Pavel Materna Pavel Materna
Existují hodnoty?
Do Values Exist?

view |  rights & permissions | cited by
4. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka, Irena Radová Josef Petrželka
Zeus a horcí jupiteři
Zeus and Hot Jupiters

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Prvními objevenými exoplanetami byli horcí jupiteři. Kepler ale ukázal, že se jednalo jen o observační zkreslení a minimálně ve vnitřních částech planetárních systémů dominují mini-neptuni.
rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews
5. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Jiří Gabriel Jiří Gabriel
Na katedře filosofie
In the Department of Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
6. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Dagmar Pešková Dagmar Pešková
Poděkování panu docentovi Jiřímu Gabrielovi u příležitosti jeho významného jubilea. Pan docent Jiří Gabriel – můj ročníkový učitel
An Acknowledgement of Jiří Gabriel at the Occasion of his Jubilee. Jiří Gabriel – My Class Teacher

view |  rights & permissions | cited by
7. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
O jednom dobrém člověku (pohádka)
On a Good Man (A Fairytale)

view |  rights & permissions | cited by
8. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Petr Jemelka Petr Jemelka
O smyslu dějin české filosofie aneb za co může Jiří Gabriel
On the Significance of the History of Czech Philosophy – What to Blame Jiří Gabriel For

view |  rights & permissions | cited by
9. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka Josef Petrželka
Jiří Gabriel – velký tazatel
Jiří Gabriel – the Great Questioner

view |  rights & permissions | cited by
10. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Krob Josef Krob
Co mi provedl Jiří Gabriel, muž všetečných otázek
What Jiří Gabriel – A Man of Tricky Questions – Did to Me

view |  rights & permissions | cited by
11. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Dagmar Pešková Dagmar Pešková
„Intelektualistické“ pojetí hodnot Karla Engliše: Příspěvek k dějinám české filozofie u příležitosti 140. výročí narození prof. JUDr. Karla Engliše, prvního rektora Masarykovy univerzity
Karel Engliš’s “Intellectualist” Concept of Value

view |  rights & permissions | cited by
12. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Helena Pavlincová, Jiří Gabriel Helena Pavlincová
Filosofický seminář na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1926–1950
The Philosophical Seminar at the Faculty of Arts of Masaryk University in 1926–1950

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Předkládáme čtenářům druhou část našeho pohledu na dějiny Filosofického semináře. V části první1 jsme připomněli sté výročí ustavení Masarykovy univerzity zákonem č. 50/1919 Sb. ze dne 28. ledna 1919. V listopadu téhož roku byla zahájena výuka na jejích prvních dvou fakultách, lékař­ské a právnické, přírodovědecká fakulta zahájila výuku v omezené míře na podzim 1920. Na filosofickou fakultu přišli první studenti 1. října 1921.
13. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Jan Keller Společnost věčného mládí (Ivana Holzbachová)
view |  rights & permissions | cited by
14. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka Josef Petrželka
Rozhovor s Josefem Krobem a Bohumilem Fořtem
Interview with Josef Krob and Bohumil Fořt

view |  rights & permissions | cited by