Cover of Roczniki Filozoficzne
>> Go to Current Issue

Roczniki Filozoficzne

Volume 29, Issue 3, 1981
Filozofia Przyrody

Table of Contents

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-15 of 15 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Zagadnienia antropologiczne w aspekcie systemowo-filozoficznym
Anthropological problems in the system-informative aspect

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Waldemar Korczyński, Stanis·aw A. Wrona Waldemar Korczyński
Kilka uwag o przyczynowości
Some Remarks on the Causality

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Henryk Piersa Henryk Piersa
Eksplikacyjna funkcja modelu w fizyce na przykładzie gazu doskonałego
The explicative function of model in physics as exemplified by the perfect gas

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Zarys biologii relatywistycznej
An outline of relativistic biology

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Stanisław Zięba Stanisław Zięba
Mechanicystyczna koncepcja życia u Jacques’a Monoda
Conception Mécaniste de la Vie Chez Jacques Monod

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Stanisław Kyć Stanisław Kyć
Adaptacja w budowie morfologicznej i anatomicznej liścia do rożnych intensywności światła i ich związek z właściwościami fotosyntetycznymi
Adaptation of Morphological and Anatomical Structure of the Leaf to Different Light Intensities and Their Relation to the Photosynthetic Properties

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Gerarda Jodkowska Gerarda Jodkowska
Wpływ pola geoelektrycznego na rytmy dobowe organizmow
The influence of geoelectric field on organisms’ diurnal rhythms

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Krystyna Szpanbruker Krystyna Szpanbruker
Ekologiczne uwarunkowania ochrony środowiska człowieka
Ekologiczne uwarunkowania ochrony środowiska człowieka

abstract | view |  rights & permissions | cited by
The man is shaped by nature and hence he is organically tied to it. He will develop properly both physically and psychically, when there is harmony and balance in nature. All the symptoms of destroying this balance lead to disturbances in our organisms’, resulting in pathological changes — diseases as well as harmful and irreversible changes in our environment. And this is why recently more attention has been paid to ecology — the knowledge of the natural economics, of the interdependences between organisms as well as between organisms and the environment, so that the values suggested by ecologists could become basic assumptions in economy.The necessity of ecological research in the environment protection has been seen in various levels of the biosphere organisation, i.e. on the levels of organism, population, biocoenosis and ecosystem.The first sign of understanding these difficult and complicated arrangements in nature is the infiltration of the ecological thought into other branches of knowledge, like medicine man’s health in connection with its ecological conditionongs, agriculture (rational productivity of agrocoenoses), forestry (biological fight against pests) etc.
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Marian Wnuk Marian Wnuk
Plazma fizyczna w chloroplastach
Physical plasma in chloroplasts

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Taddaeus Andreas Kucia Taddaeus Andreas Kucia
Biogenese und kreationistische Philosophie
Biogeneza i kreacjonistyczna filozofia

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Henryk Skrzypek Henryk Skrzypek
Problemy ochrony ptakow Pojezierza Łęczyosko-Włodawskiego
The problems of birds protection in the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Henryk Piersa Henryk Piersa
O kształcie fali głosowej
O kształcie fali głosowej

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Jerzy Szelmeczka Jerzy Szelmeczka
O pewnej własności funkcji należącej do rożnych klas funkcji p-całkowalnych
Sur la certaine propriete d’une fonction p-integrable

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
Medieval Logic and Metaphysics
Medieval Logic and Metaphysics

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Psychologie der Sprache. Zweite, überarbeitete Auflage
Psychologie der Sprache. Zweite, überarbeitete Auflage

view |  rights & permissions | cited by