Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-10 of 10 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Przedmiot filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej
L’Objet de la Philosophie de la Nature Selon l'Inspiration Aristotélicienne et Thomiste

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Elektrostaza i ewolucja organiczna
Electrostasis and Organic Evolution

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Geometria a przestrzeń fizyczna
Geometry and Physical Space

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Seryjne modele wszechświata
Serial Models of the Universe

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Tadeusz Rosiński Tadeusz Rosiński
Próby wprowadzenia pojęcia pola do biologii teoretycznej
Attempts at Introducing the Idea of Field into Theoretical Biology

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Antoni Lićwinko Antoni Lićwinko
Filozofia przyrody w ujęciu wspołczesnych autorow marksistowskich w Polsce
Natural Philosophy in Today’s Marxist Authors in Poland

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Karol Leśniewski Karol Leśniewski
Zasada nieokreśloności i funkcja falowa cząstki
The Principle of Indetermination and the Particle Wave Function

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Adam Dyczkowski Adam Dyczkowski
Charakterystyka praw fizyki u F. Selvaggiego
Charakterystyka praw fizyki u F. Selvaggiego

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Towards a Unified Cosmology
Towards a Unified Cosmology

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Antoni Jerzy Czyżewski Antoni Jerzy Czyżewski
Philosophical Problems of Natural Science
Philosophical Problems of Natural Science

view |  rights & permissions | cited by