Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-15 of 15 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Stanisław Kaminski Stanisław Kaminski
Metody wspołczesnej metafizyki (cz. I)
Methods Of Modern Metaphysics (Part I)

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Witold Michałowski Witold Michałowski
Problem interpretacji sylogizmow hipotetycznych Boecjusza w systemach logiki nowoczesnej
Boethius’ Hypothetical Syllogisms in the Interpretation of Modern Systems of Logic

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Obiektywizm poznania ludzkiego w nauce Arystotelesowo-Tomaszowej
Objectivite de la Connaissance Humaine dans l’Enseignement d’Aristote et de Thomas d’Aquin

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Franciszek Tokarz Franciszek Tokarz
W kwestii „teistycznych” i „ateistycznych" systemow indyjskich
W kwestii „teistycznych” i „ateistycznych** systemow indyjskich

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
O właściwe rozumienie filozofii Proklosa
For the Proper Understanding of Proclos’ Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Stanisław Kowalczyk Stanisław Kowalczyk
Mądrość a wiedza w świetle wypowiedzi św. Augustyna
St. Augustine’s Idea of Wisdom and Learning

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Jan Czerkawski Jan Czerkawski
Hannibal Rosseli jako przedstawiciel hermetyzmu filozoficznego w Polsce
Hannibal Rosseli Representant de l’Hermetisme Philosophique en Pologne

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Andrzej Wawrzyniak Andrzej Wawrzyniak
Metaphysics. A Systematic Survey
Metaphysics. A Systematic Survey

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Czesław Wojtkiewicz Czesław Wojtkiewicz
Individuals. An Essay in descriptive Metaphysics
Individuals. An Essay in descriptive Metaphysics

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Stanisław Majdański Stanisław Majdański
Filozofia na rozdrożu — analizy metodologiczne
Filozofia na rozdrożu — analizy metodologiczne

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Antoni Stępień Antoni Stępień
Rzeczy i dane zmysłowe. Świat i spostrzeżenie u G. E. Moore'a
Rzeczy i dane zmysłowe. Świat i spostrzeżenie u G. E. Moore'a

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Kazimierz Wójcik Kazimierz Wójcik
Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku
Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
A. B. S. A. B. S.
Nowe czasopisma w Polsce
Nowe czasopisma w Polsce

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Bohdan Bejze Bohdan Bejze
W sprawie badań nad filozofią Boga. Ankieta
W sprawie badań nad filozofią Boga. Ankieta

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Bohdan Bejze Bohdan Bejze
Somme actual problems of the Research on the Philosophy of God
Somme actual problems of the Research on the Philosophy of God

view |  rights & permissions | cited by