Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 59 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Koncepcja człowieka-bliźniego w egzystencjalizmie
The Concept of Man as My Neighbour in Existentialism

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Zenomena Płużek Zenomena Płużek
Podstawowe założenia teoretyczne psychologii projekcyjnej
Basic Theoretical Assumptions of Projective Psychology

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Stefan Kunowski Stefan Kunowski
Psychoterapeutyczne znaczenie kształcenia charakteru u młodzieży
The Psychotherapeutic Significance of Character-Formation in Young People

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Angelika Spychalska Angelika Spychalska
Dorastające dziewczęta w konflikcie zrodzicami
Adolescent Girls in Conflict With Their Parents

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Zofia Sękowska Zofia Sękowska
Badanie psychologiczne słownika dzieci niewidomych
Psychological Investigations on the Vocabulary of Blind Children

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
Stadia rozwoju mowy a choroba L. Downa
Stages in Language Development and Down’s Disease

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Węchomozgowie a osobowość
Rhinencephalon and Personality

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Niektore czynniki warunkujące rozwiązywanie problemow: (Badania eksperymentalne)
Some Factors Conditioning the Solution of Problems

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Z. Chlewiński, Wł. Prężyna, J. Strojnowski Z. Chlewiński
Problematyka psychologii osobowości na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Toruniu
Problematyka psychologii osobowości na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Toruniu

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Boguchwał Winid Boguchwał Winid
Psychoanalysis and Religion
Psychoanalysis and Religion

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
O typach motywacji w nawiązaniu do nauki św. Tomasza (Badania eksperymentalne)
O typach motywacji w nawiązaniu do nauki św. Tomasza (Badania eksperymentalne)

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Władysław Prężyna Władysław Prężyna
Psycho-sociologie de l'appartenance religieuse
Psycho-sociologie de l'appartenance religieuse

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Psychologie in biologischer Sicht
Psychologie in biologischer Sicht

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Jerzy Strojnotvski Jerzy Strojnotvski
Folie et deraison. Histoire de la folie à l’áge classique (These principals pour le doctorat es lettres)
Folie et deraison. Histoire de la folie à l’áge classique (These principals pour le doctorat es lettres)

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Henryk Andrzejczak Henryk Andrzejczak
La Nature Humaine. Actes du XI-e Congrès des Sociétés de Philosophie de Langue Française
La Nature Humaine. Actes du XI-e Congrès des Sociétés de Philosophie de Langue Française

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Edmund Leszczuk Edmund Leszczuk
Rozwój młodzieży
Rozwój młodzieży

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Józef Stachyrn Józef Stachyrn
Afazija i puti jejo preodolenija
Afazija i puti jejo preodolenija

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Czy filozofia przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej jest tzw. nauką pośrednią?
Is Natural Philosophy as Inspired by Aristotle and St. Thomas a So-Called Intermediary Science?

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Kazimierz Kłósak Kazimierz Kłósak
Pojęcie przedmiotu filozofii przyrody u autorow spoza nurtu neoscholastycznego
Les Conceptions de l’Objet de la Philosophie de la Nature Chez les Auteurs en Dehors du Mouvement Néo-Scolastique

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Filozoficzna problematyka elektromagnetycznej przestrzeni
The Philosophical Implications of an Electromagnetic Space

view |  rights & permissions | cited by