Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-12 of 12 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Czy filozofia przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej jest tzw. nauką pośrednią?
Is Natural Philosophy as Inspired by Aristotle and St. Thomas a So-Called Intermediary Science?

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Kazimierz Kłósak Kazimierz Kłósak
Pojęcie przedmiotu filozofii przyrody u autorow spoza nurtu neoscholastycznego
Les Conceptions de l’Objet de la Philosophie de la Nature Chez les Auteurs en Dehors du Mouvement Néo-Scolastique

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Filozoficzna problematyka elektromagnetycznej przestrzeni
The Philosophical Implications of an Electromagnetic Space

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Marian Burczyk Marian Burczyk
Zagadnienie ewolucji poglądow św. Tomasza z Akwinu dotyczących formy cielesności
The Evolution of the Views of St. Thomas Aquinas on the Form of Corporality

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Uwagi o arystotelesowskim podziale kategorii ilości
Remarks on the Aristotelian Division of Categories of Quantity

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
D. Bohma determinizm wobec niektorych wspołczesnych ujęć tego zagadnienia
The Determinism of D. Bohm as Seen Against Some Contemporary Views of the Problem

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
„Stwarzanie“ materii jako prawo fizyki
The „Creation“ of Matter as a Law of Physics

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Jerzy Kowalski Jerzy Kowalski
Romana Ingardena koncepcja materii i formy. Próba analizy krytycznej
Roman Ingarden’s Conception of Matter and Form

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
A. G. Van Melsen, A. Lićwinko A. G. Van Melsen
Filozofia przyrody
Filozofia przyrody

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
W. Staszewski W. Staszewski
Powstanie i życie kosmosu
Powstanie i życie kosmosu

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
M. Heller M. Heller
Kosmologia
Kosmologia

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Figures for "Filozoficzna problematyka elektromagnetycznej przestrzeni"
Figures for "Filozoficzna problematyka elektromagnetycznej przestrzeni"

view |  rights & permissions | cited by