Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-19 of 19 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Witold Michałowski Witold Michałowski
Dwa pojęcia konsekwencji u Piotra Abelarda a implikacja ścisła Lewisa i Ackermanna
Two Concepts of Consequence in Peter Abelard and Strict Implication in Lewis and Ackermann

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Zupełna zależność stworzenia od Stworcy u św. Tomasza z Akwinu
Dependance Compléte de la Creature à l’Éigard du Créateur dans la Doctrine de St. Thomas d’Aquin

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Krescenty Dudak Krescenty Dudak
Czy Henryk z Gandawy był esencjalistą?
Is Henry of Ghent Essentialist?

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Stanisław Kaminski Stanisław Kaminski
Wyjaśnianie w metafizyce: (uwagi wprowadzające)
The Explanation in Metaphysics

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Czesław Wojtkiewicz Czesław Wojtkiewicz
O tak zwanych „definicjach” w metafizyce scholastycznej
On So-Called „Definitions” in Scholastic Metaphysics

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Andrzej Wawrzyniak Andrzej Wawrzyniak
Nowsze tendencje esencjalizujące w neoscholastyce
Modern Essentialising Tendencies in Neoscholasticism

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Zofia J. Zdybicka Zofia J. Zdybicka
Uwagi o sytuacji we wspołczesnej teologii naturalnej
Remarks on the Situation in Contemporary Natural Theology

view |  rights & permissions | cited by
dyskusja
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Józef Herbut Józef Herbut
Kilka uwag o definicji analogii
Kilka uwag o definicji analogii

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński
O ilościowym charakterze przźedmiotu matematyki
O ilościowym charakterze przźedmiotu matematyki

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Władysław Augustyn Władysław Augustyn
Poznanie i rzekoma definicja prawdy u Malebranche’a
Poznanie i rzekoma definicja prawdy u Malebranche’a

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Tadeusz Wolf Tadeusz Wolf
Le problème de l'être chez Aristote. Essai sur la problématiąue aristotélicienne
Le problème de l'être chez Aristote. Essai sur la problématiąue aristotélicienne

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Andrzej Wawrzyniak Andrzej Wawrzyniak
A Modern Introduction to Metaphysics. Readings from Classical and Contemporary Sources
A Modern Introduction to Metaphysics. Readings from Classical and Contemporary Sources

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Andrzej Wawrzyniak Andrzej Wawrzyniak
Ontologia
Ontologia

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Emanuel Mikuła Emanuel Mikuła
Philosophie und Reflexion
Philosophie und Reflexion

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński
Introduction à la Logique Juridique
Introduction à la Logique Juridique

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Antoni Stępień Antoni Stępień
Jązyk i nauka
Jązyk i nauka

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Stanisław Majdański, Antoni Stąpień Stanisław Majdański
Z teorii i metodologii metafizyki
Z teorii i metodologii metafizyki

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Antoni Stępień Antoni Stępień
Struktura bytu, Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu
Struktura bytu, Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Stanisław Majdański Stanisław Majdański
W prowadzenie do metafizyki
W prowadzenie do metafizyki

view |  rights & permissions | cited by