Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-15 of 15 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Arystotelesowisko-tamistyczna zasada ruchu wobec współczesnych nauk przyrodniczych
Principle of Motion of Aristotle and St Thomas and Contemporary Natural Science

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Koinirad Rudnicki Koinirad Rudnicki
Obserwacyjne dane o ewolucji we wszechświecie
Observational Data About Cosmic Evolution

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Relatywizacja przeistrzenii i czasu w szczegolnej teorii względności
Relatevisation of Space and Time in Special Theory of Relativity

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Zasada Macha w ujęciu Wheelera
Mach’s Principle in Wheeler’s Formulation

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Wyjaśniająca funkcja redukcji
The Explanatory Function of Reduction

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Mieczysław Liubański Mieczysław Liubański
Arystoteleisowskie i bolzanowskie pojęcie niesfcończomoiści
Notion of Infinity in Aristotle and Bolzano

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Kwantowe podstawy ruchu w świeci e organicznym
Quantum Foundations of Motion in Organic World

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Krysityna Szipanbiruker Krysityna Szipanbiruker
Wipływ jonow metali ciężkich i światła na rośliny zielone
The Influence of Light and Ions of Heavy Metals on Green Plants

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Franciszek Jakóbczyk Franciszek Jakólbczyk
O liczbach spełniających konigruencję (a) x2—k x = 0 (mod. 10n)
On Numbers Satisfying the Congruence

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania i recenzje
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Franciszek Jakóbczyk Franciszek Jakóbczyk
W. Sierpiński — życie i tworczość
W. Sierpiński — życie i tworczość

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej
Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Deskription, Analytizität und Existenz. Forschungsgespräche des Internationalen Forschungszentrums für Grundfragen der Wissenschaften. Drittes und viertes Forschungsgespräch
Deskription, Analytizität und Existenz. Forschungsgespräche des Internationalen Forschungszentrums für Grundfragen der Wissenschaften. Drittes und viertes Forschungsgespräch

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science, vol. 2: Quantum Theory and Reality
Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science, vol. 2: Quantum Theory and Reality

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Reljatiwistskaja astrofizika
Reljatiwistskaja astrofizika

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Wnieziemnyje ciwilizacji, Problemy mieżzwiezdnoj sivjazi
Wnieziemnyje ciwilizacji, Problemy mieżzwiezdnoj sivjazi

view |  rights & permissions | cited by