Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 44 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Człowiek — istota religijna
Man — Religious Being

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Władysław Prężyna Władysław Prężyna
Intensywność postawy religijnej a filozofia życia w świetle badań kwestionariuszem Ch. Morrisa „Drogi Życia”
The Intensity of Religious Attitudes and the Philosophy of Life in the Light of the Data Provided by Ch. Morris’ "Paths of Life”

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Tadeusz Witkowski Tadeusz Witkowski
Atrakcyjność grupy społecznj
The Attractiveness of Social Groups

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
Teoretyczne podstawy badań nad wpływem eksperymentalnego nauczania na rozwój operacji logicznych u dzieci
The Theoretical Bases to the Study of Experimental Teaching of Logical Operations to Children

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
Dynamika indywidualnego rozwoju intelektualnego w zespole L. Downa z uwzględnieniem rozwoju jednostek z pełną i niepełnątrisomią chromosomu z grupy G
The Dynamics of Intellectual Development in Individuals With Complete and Incomplete Trisomy of Chromosomes Group G in the Cariotype

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Jan Rzepka Jan Rzepka
Niektóre historyczne aspekty współczesnego problemu wolności woli człowieka
Certain Historical Aspects of the Actual Problem of Man’s Free Will

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Stefan Kunowski Stefan Kunowski
Problemy badania świadomości młodzieży: (Charakterystyka prac z psychologii wychowawczej w KUL-u)
Problémes des Recherches sur la Conscience de la Jeunesse

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Zdzisław Chlewlński Zdzisław Chlewlński
Psychologia na uniwersytetach amerykańskich: (Spostrzeżenia i refleksje)
Psychologia na uniwersytetach amerykańskich

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Zygfryd Jucha Zygfryd Jucha
Dynamika osobowości. IV Sympozjum psychologii klinicznej (8—9 V 1970 r. — KUL)
Dynamika osobowości. IV Sympozjum psychologii klinicznej (8—9 V 1970 r. — KUL)

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Readings in the Psychology of Cognition
Readings in the Psychology of Cognition

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Anna Hunca Anna Hunca
The Experimental Psychology of Original Thinking
The Experimental Psychology of Original Thinking

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 3
Włodzimierz Zonn Włodzimierz Zonn
Obserwacyjne aspekty wspołczesnej kosmologii
Observational Aspects of Modern Cosmology

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Charakterystyka i kierunki rozwoju kosmologii przyrodniczej
Characterisation and Directions of Development in the Scientific Cosmology

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Zasada Macha w kosmologii relatywistycznej
Mach’s Principle in Relativistic Cosmology

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Możliwość filozoficznej interpretacji wspołczesnych teorii koismogonicznych
The Possibility of Philosophical Interpretation of the Modern Cosmogonic Theories

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Wyjaśnianie dedukcyjne
Deductive Explanation

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Wstęp do elektromagnetycznej teorii życia
Introduction to the Electromagnetic Life Theory

view |  rights & permissions | cited by
recenzje i sprawozdania
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 3
Antoni Jerzy Czyżewski Antoni Jerzy Czyżewski
Purpose in Nature
Purpose in Nature

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Studies in the Foundations, Methodology, and Philosophy of Science
Studies in the Foundations, Methodology, and Philosophy of Science

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Problemy tieorii prostranstwa, wriemieni i matierii
Problemy tieorii prostranstwa, wriemieni i matierii

view |  rights & permissions | cited by