Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-11 of 11 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Człowiek — istota religijna
Man — Religious Being

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Władysław Prężyna Władysław Prężyna
Intensywność postawy religijnej a filozofia życia w świetle badań kwestionariuszem Ch. Morrisa „Drogi Życia”
The Intensity of Religious Attitudes and the Philosophy of Life in the Light of the Data Provided by Ch. Morris’ "Paths of Life”

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Tadeusz Witkowski Tadeusz Witkowski
Atrakcyjność grupy społecznj
The Attractiveness of Social Groups

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
Teoretyczne podstawy badań nad wpływem eksperymentalnego nauczania na rozwój operacji logicznych u dzieci
The Theoretical Bases to the Study of Experimental Teaching of Logical Operations to Children

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
Dynamika indywidualnego rozwoju intelektualnego w zespole L. Downa z uwzględnieniem rozwoju jednostek z pełną i niepełnątrisomią chromosomu z grupy G
The Dynamics of Intellectual Development in Individuals With Complete and Incomplete Trisomy of Chromosomes Group G in the Cariotype

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Jan Rzepka Jan Rzepka
Niektóre historyczne aspekty współczesnego problemu wolności woli człowieka
Certain Historical Aspects of the Actual Problem of Man’s Free Will

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Stefan Kunowski Stefan Kunowski
Problemy badania świadomości młodzieży: (Charakterystyka prac z psychologii wychowawczej w KUL-u)
Problémes des Recherches sur la Conscience de la Jeunesse

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Zdzisław Chlewlński Zdzisław Chlewlński
Psychologia na uniwersytetach amerykańskich: (Spostrzeżenia i refleksje)
Psychologia na uniwersytetach amerykańskich

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Zygfryd Jucha Zygfryd Jucha
Dynamika osobowości. IV Sympozjum psychologii klinicznej (8—9 V 1970 r. — KUL)
Dynamika osobowości. IV Sympozjum psychologii klinicznej (8—9 V 1970 r. — KUL)

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Readings in the Psychology of Cognition
Readings in the Psychology of Cognition

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 18 > Issue: 4
Anna Hunca Anna Hunca
The Experimental Psychology of Original Thinking
The Experimental Psychology of Original Thinking

view |  rights & permissions | cited by