Cover of Studia Philosophica
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-16 of 16 documents

Show/Hide alternate language

studie • articles
1. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Marek Hrubec Marek Hrubec
Filosofie mezistátního uznání a její globální limity
Philosophy of Inter-State Recognition and Its Global Limits

view |  rights & permissions | cited by
2. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Daniel Špelda Daniel Špelda
Sekularizace, eschatologie a idea pokroku podle Hanse Blumenberga
Secularization, eschatology and the idea of progress according to Hans Blumenberg

view |  rights & permissions | cited by
3. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Matthias Riedl Matthias Riedl
Život v budúcnosti – Proleptická existencie v náboženstve, politike a umení
Living in the Future – Proleptic Existence in Religion, Politics and Art

view |  rights & permissions | cited by
4. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Jiří Gabriel Jiří Gabriel
J. L. Fischer v letech 1945–1948
J. L. Fischer in 1945–1948

view |  rights & permissions | cited by
rozhledy • commentaries and discussion
5. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Immanuel Kant Immanuel Kant
Náboženství v mezích čistého rozumu: O pobývání zlého principu vedle dobrého
Religion within the Boundaries of Mere Reason

view |  rights & permissions | cited by
6. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Karel Mácha Karel Mácha
Křižovatky života
The Crossroads of Life

view |  rights & permissions | cited by
recenze a zprávy • book reviews and news
7. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Břetislav Horyna Břetislav Horyna
Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky
Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky

view |  rights & permissions | cited by
8. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Filosofický vý­znam současné ekologické krize
Filosofický vý­znam současné ekologické krize

view |  rights & permissions | cited by
9. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Machiavelli mezi republikanismem a demokracií
Machiavelli mezi republikanismem a demokracií

view |  rights & permissions | cited by
10. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Jan Zouhar Jan Zouhar
Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia
Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia

view |  rights & permissions | cited by
11. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Jan Zouhar Jan Zouhar
Život a dílo Vladimíra Tardyho
Život a dílo Vladimíra Tardyho

view |  rights & permissions | cited by
12. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Jan Zouhar Jan Zouhar
Za Ludvíkem Tošenovským
In memoriam of Ludvík Tošenovský

view |  rights & permissions | cited by
autorské anotace • author’s annotations
13. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Jiří Raclavský Jiří Raclavský
Individua a jejich vlastnosti: studie z intenzionální metafyziky
Individua a jejich vlastnosti: studie z intenzionální metafyziky

view |  rights & permissions | cited by
14. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Radim Bělohrad Radim Bělohrad
Osobní identita a její praktická hodnota
Osobní identita a její praktická hodnota

view |  rights & permissions | cited by
15. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Marek Picha Kdyby chyby: episte­mologie myšlenkových experimen­tů
Kdyby chyby: episte­mologie myšlenkových experimen­tů

view |  rights & permissions | cited by
16. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Radim Brázda Ethicum
Ethicum

view |  rights & permissions | cited by