Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-18 of 18 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Człowiek i czas: refleksje psychologiczne
Man and Time

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Władysław Prężyna Władysław Prężyna
Koncepcja postawy w psychologii
The Concept of Attitude in Psychology

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Polska psychiatria społeczna w ujęciu historycznym
The Historical View of Polish Social Psychiatry

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
Rzetelność i trafność polskiego przekładu 14-czynnikowego kwestionariusza do badania osobowości dzieci 8—12-letnich
Reliability and Validity of the Polish Translation of R. B. Porter And R. B. Cattell’s C. P. Q.

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Mieczysław Niewiadomski Mieczysław Niewiadomski
Cechy osobowości skrupulatów
Personality Traits of Individuals With Scruples

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Tadeusz Witkowski Tadeusz Witkowski
Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności umysłowej
Investigations on the Moral Sensitivity of Subnormal Children

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
Współczesny pogląd na etiologię choroby L. Downa
The Contemporary View of the Etiology of Down’s Disease

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Niektóre podstawy klasyfikacji metod skalowania w naukach behawioralnych
Certain Bases for Classification of Scaling Methods in the Behavioural Sciences

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Zakłady naukowe na specjalizacji filozoficzno-psychologicznej KUL
Zakłady naukowe na specjalizacji filozoficzno-psychologicznej KUL

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Jan Rzepka Jan Rzepka
Sprawozdanie z pracy sekcji psychologicznej wykładowcow psychologii w katolickich wyższych uczelniach
Sprawozdanie z pracy sekcji psychologicznej wykładowcow psychologii w katolickich wyższych uczelniach

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Zenomena Płużek Zenomena Płużek
Handbook of Clinical Psychology
Handbook of Clinical Psychology

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Aristotelis Tractatus De Anima graece et latine
Aristotelis Tractatus De Anima graece et latine

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Jerzy Słrojnowski Jerzy Słrojnowski
Nerwy i mozg ludzki
Nerwy i mozg ludzki

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Barwa i człowiek
Barwa i człowiek

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Oczy i widzenie
Oczy i widzenie

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Helena Kozłowska Helena Kozłowska
La caractérologie, à l'âge scientifique
La caractérologie, à l'âge scientifique

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Marian Grabowski Marian Grabowski
Problemy i metody badań typów układu nerwowego człowieka
Problemy i metody badań typów układu nerwowego człowieka

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Charts from "Cechy osobowości skrupulatow"
Charts from "Cechy osobowości skrupulatow"

view |  rights & permissions | cited by