Cover of Roczniki Filozoficzne
>> Go to Current Issue

Roczniki Filozoficzne

Volume 28, Issue 1, 1980
Metafizyka Logika, Historia Filozofii

Table of Contents

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-14 of 14 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 1
Edmund Husserl, Irena Krońska Edmund Husserl
Wyrażenie i znaczenie
Wyrażenie i znaczenie

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 1
Leopold Regner Leopold Regner
Pojęcie istnienia
Über Begriff der Existenz

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 1
Józef Herbut Józef Herbut
Metoda transcendentalna: Obiektywność poznania i jej kryterium. Omowienie koncepcji B. J. F. Lonergana
Transcendental Method

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 1
Ludwik Borkowski Ludwik Borkowski
Pewna wersja definicji klasycznego pojęcia prawdy
A Formulation of the Classical Definition of Truth

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 1
Ludwik Borkowski Ludwik Borkowski
Bezkwantyfikatorowy założeniowy system rachunku nazw. Część I
A Quantifier-less Suppositional System of the Calculus of Names. Part I

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 1
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
Zagadnienie konstruowalności logiki zdań czasowych
The Problem of Possibility of Construction of a Temporal Clauses Logics

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 1
Roman Darowski Roman Darowski
Hieronim Stefanowski SJ (1568-1606) — profesor filozofii w Poznaniu i Wilnie
Hieronim Stefanowski SJ (1568-1606), professeur de philosophie à Poznań et à Wilno

view |  rights & permissions | cited by
prace poświęcone prof. s. świeżawskiemu
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 1
Juliusz Domański Juliusz Domański
De practicismo in philosophia saeculo XV a Polonis exculta obvio observation
De practicismo in philosophia saeculo XV a Polonis exculta obvio observation

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 1
Zenon Kałuża Zenon Kałuża
Autor Speculum aureum
L’auteur du Speculum aureum

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 1
Grzegorz Gólski Grzegorz Gólski
Problematyka istnienia w Philosophia prima sive ontologia Chrystiana Wolffa
The Problem of Existence in Philosophia prima sive ontologia by Christian Wolff

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 1
Wacław Eborowicz Wacław Eborowicz
Polska recepcja augustyńskiej interpretacji automatyzmu ka rtezjąńskiego
L’écho polonais de l’interprétation augustinienne de l’automatisme cartesien

view |  rights & permissions | cited by
dyskusja
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 1
Wojciech Chudy Wojciech Chudy
Percepcja a pojęciowanie i sądzenie
Percepcja a pojęciowanie i sądzenie

view |  rights & permissions | cited by
recenzje i sprawozdania
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 1
Henryk Kiereś Henryk Kiereś
Aesthetics and Language
Aesthetics and Language

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 1
Andrzej Bronk Andrzej Bronk
Międzynarodowy Kongres Filozoficzny w Dusseldorfie 27 VIII-2 IX 1978 r..
Międzynarodowy Kongres Filozoficzny w Dusseldorfie 27 VIII-2 IX 1978 r..

view |  rights & permissions | cited by