Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 34 documents

Show/Hide alternate language

prace ofiarowane profesorowi henrykowi piersie
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Henryk Piersa Henryk Piersa
Moje studia i praca naukowa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Moje studia i praca naukowa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Publikacje Prof. dra hab. Henryka Piersy
Publikacje Prof. dra hab. Henryka Piersy

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Józef Życiński Józef Życiński
Le scienze naturali nel processo delle trasformazioni culturali: verso un dialogo interdisciplinare
Nauki przyrodnicze w procesie przemian kulturowych

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Od informacji ku mądrości
From Information towards Wisdom

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Marek Szydłowski, Adam Krawiec Marek Szydłowski
Promieniowanie reliktowe podpisem topologii Wszechświata
The Relict Radiation as a Signature of Topology for Universe

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Inferencyjna funkcja konstruktów teoretycznych w nauce
The Inferential Function of Theoretical Constructs in Science

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Zenon E. Roskal Zenon E. Roskal
Miejsce, próżnia i przestrzeń w przednewtonowskiej filozofii przyrody
Place, Vacuum and Space in Pre-Newtonian Philosophy of Nature

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Jerzy Kaczmarek Jerzy Kaczmarek
Idoneizm a klasyczne ujęcie prawdy poznawczej
L’idonéisme et la conception classique de la vérité cognitive

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Dariusz Dąbek Dariusz Dąbek
Edwarda A. Milne’a ujęcie zasady kosmologicznej
Edward A. Milne’s Approach to the Cosmological Principle

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Agnieszka Pyrzyńska Agnieszka Pyrzyńska
Stwierdzanie związku przyczynowego w badaniach dotyczących wpływu słabych niejonizujących pól elektro-magnetycznych na rozwój zarodkowy człowieka
Ascertaining the Causal Relationship in the Studies of the Effects of Weak Nonionizing Electromagnetic Fields on Embryogenesis of Man

view |  rights & permissions | cited by
artykuły
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
O logice modalnej
On Modal Logic

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Anna Modrzejewska Anna Modrzejewska
O implikacji kauzalnej
On Causal Implication

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Adam Nowaczyk Adam Nowaczyk
Czy filozofia analityczna sama sobie wykopała grób?
Has Analytical Philosophy Dug Out a Grave for Itself?

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Marek Osmański Marek Osmański
Miasto duszy według Filona z Aleksandrii
The City of Soul in Philo of Alexandria

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Piotr K. Szałek Piotr K. Szałek
Psychologizm versus antypsychologizm: Johna Locke’a charakterystyka treści mentalnej
Psychologism versus Anti-psychologism

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Robert Trypuz Robert Trypuz
Spór o wartość logiczną norm. Logika norm a logika deontyczna
The Discussion about the Truth Value of Norms. Logic of Norms and Deontic Logic

view |  rights & permissions | cited by
tłumaczenia
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Alvin Plantinga, Marcin Iwanicki Alvin Plantinga
Argumenty za istnieniem Boga
Argumenty za istnieniem Boga

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Derek Parfit, Marcin Iwanicki Derek Parfit
Dlaczego cokolwiek istnieje? Dlaczego właśnie to?
Dlaczego cokolwiek istnieje? Dlaczego właśnie to?

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Richard Swinburne, Marcin Iwanicki Richard Swinburne
Odpowiedź Derekowi Parfitowi
Odpowiedź Derekowi Parfitowi

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Peter van Inwagen, Marcin Iwanicki, Marek Osmański Peter van Inwagen
Księga Rodzaju a ewolucja
Księga Rodzaju a ewolucja

view |  rights & permissions | cited by