Cover of Studia Neoaristotelica
>> Go to Current Issue

Studia Neoaristotelica

Volume 19, Issue 6, 2022
Series Bohemoslovaca

Table of Contents

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Displaying: 1-1 of 1 documents


1. Studia Neoaristotelica: Volume > 19 > Issue: 6
Filomathés čili o odbornosti: (z řečtiny přeložil Lukáš Novák)
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Poznámka překladatele - Čtenář si nepochybně klade otázku po původu a historickém kontextu nově objeveného sókratovského dialogu, jehož český překlad zde prezentujeme. Tomuto oprávněnému požadavku však bohužel zatím nelze dostát. Autorství a historická povaha textu jsou stále předmětem zkoumání a zásadní nejistota zatím panuje i ohledně zcela základních otázek. Prezentovat zde jakékoliv předběžné dohady by tudíž za této situace mohlo být velmi zavádějící; čekat s prezentací dialogu veřejnosti na vyřešení techto otázek se však zdálo škoda. Proto jsem se rozhodl – po poradě s redakcí časopisu – zdržet se prozatím všech vyjádření k historickým a textově kritickým otázkám spjatým s textem a předložit jej tímto způsobem v pracovním českém překladu bez jakéhokoliv dalšího komentáře. Překlad věnuji svým kolegům. - Lukáš Novák