Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-14 of 14 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Z dziejow specjalizacji filozofii przyrody na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Z dziejow specjalizacji filozofii przyrody na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 3
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Współdziałanie Boga z czynnościami przyrody: według nauki św. Tomasza z Akwinu
God’s Cooperation in the Activity of Nature According to St. Thomas Aquinas

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Czy filozofia Tomasza z Akwinu jest systemem zamkniętym?
Is Thomas Aquinas’s Philosophy a Closed System?

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 3
Stefan Piotrowski Stefan Piotrowski
Ewolucja gwiazd
Ewolucja gwiazd

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Definicja terminu „wszechświat” w kosmologii relatywistycznej
The Definition of the „Universe” in Relativistic Cosmology

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Matematyka a nauki filozoficzne
Mathematics and Philosophical Sciences

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Zaburzenia pola biologicznego jako przyczyna narośli rakowatej na drzewach
The Distortion of Biological Field

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 3
Szczepan W. Ślaga Szczepan W. Ślaga
Charakterystyka koncepcji organizmalnej
Charakteristik der Organismischen Theorie

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 3
Henryk Nowik Henryk Nowik
Pojęcie kompleksu czynników w biologii
The Concept of a Complex of Factors in Biology

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
The Anatomy of Inquiry
The Anatomy of Inquiry

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
The Measure of the Universe. A History of Modern Cosmology
The Measure of the Universe. A History of Modern Cosmology

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 3
S. Tarnowski S. Tarnowski
Fizyka a filozofia
Fizyka a filozofia

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 3
Marian Dewudzki Marian Dewudzki
An Introduction to the Philosophy of Nature
An Introduction to the Philosophy of Nature

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 3
Images from "Zaburzenia pola biologicznego jako przyczyna narośli rakowatej na drzewach"
Images from "Zaburzenia pola biologicznego jako przyczyna narośli rakowatej na drzewach"

view |  rights & permissions | cited by