Cover of Studia Philosophica
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Displaying: 1-16 of 16 documents

Show/Hide alternate language

studie • articles
1. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Dagmar Pichová Dagmar Pichová
Ironie u Pascala
Irony in Pascal’s Work

view |  rights & permissions | cited by
2. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Břetislav Horyna Břetislav Horyna
Hegels Ausspruch „Gott ist tot“ in Hinsicht auf Kant und Fichte
Hegel’s Statement “God is dead” with Respect to Kant’s and Fichte’s Philosophies

view |  rights & permissions | cited by
3. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Michal Vavřík Michal Vavřík
K interpretaci Hegelovy filosofie státu
A Contribution to the Interpretation of Hegel’s Philosophy of State

view |  rights & permissions | cited by
4. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Pojetí role vědy v politice u Emila Durkheima
Emile Durkheim’s Conception of the Role of Science in Politics

view |  rights & permissions | cited by
5. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Antonín Dolák Antonín Dolák
Heideggerova metoda a světlina bytí
Heidegger’s Method and Category Lichtung

view |  rights & permissions | cited by
6. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Helena Pavlincová Helena Pavlincová
Cesta Karla Vorovky k Americké filosofii
Karel Vorovka’s Way to American Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
7. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Jan Zouhar Jan Zouhar
Jan Patočka a Kosíkova Dialektika konkrétního
Jan Patočka and Kosík’s Dialectics of the Concrete

view |  rights & permissions | cited by
8. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Erika Lalíková Erika Lalíková
Reflexie umenia v tvorbe Svätopluka Štúra a Etely Farkašovej
Reflections of Art in the Work of S. Štúr and E. Farkašová

view |  rights & permissions | cited by
9. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Zdeňka Jastrzembská Zdeňka Jastrzembská
Realistické vysvětlení úspěchu vědy aneb no miracle argument
Realistic Explanation of Scientific Success or No Miracle Argument

view |  rights & permissions | cited by
rozhledy a komentáře • commentaries and discussion
10. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Otakar A. Funda Otakar A. Funda
O hypotetičnosti bádání o raném křesťanství
On the Hypothetical Character of the Research of Early Christianity

view |  rights & permissions | cited by
11. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Jiří Gabriel Jiří Gabriel
Albína Dratvová v zrcadle svého Deníku
Albína Dratvová in the Mirror of her Diary

view |  rights & permissions | cited by
recenze • book reviews
12. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Potřebujeme filosofii přežití?
Potřebujeme filosofii přežití?

view |  rights & permissions | cited by
13. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Jiří Gabriel Jiří Gabriel
K problému ontologie kultury. Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti. Sborník věnovaný 70. výročí narození Josefa Šmajse
K problému ontologie kultury. Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti. Sborník věnovaný 70. výročí narození Josefa Šmajse

view |  rights & permissions | cited by
14. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Machiavelli dnes (politický, komunikatívny a sociálno-etický rozmer diela)
Machiavelli dnes (politický, komunikatívny a sociálno-etický rozmer diela)

view |  rights & permissions | cited by
15. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Helena Pavlincová Helena Pavlincová
Řeč a porozumění. Poznámky k filosofické a teologické hermeneutice H.-G. Gadamera, G. Ebelinga a E. Fuchse
Řeč a porozumění. Poznámky k filosofické a teologické hermeneutice H.-G. Gadamera, G. Ebelinga a E. Fuchse

view |  rights & permissions | cited by
16. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Jan Zouhar Jan Zouhar
Hľadanie skutočnosti
Hľadanie skutočnosti

view |  rights & permissions | cited by