Cover of Studia Philosophica
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Displaying: 1-3 of 3 documents

Show/Hide alternate language

1. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Josef Petrželka Editorial
view |  rights & permissions | cited by
studie / articles
2. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Sonja Špačková Sonja Špačková
Spor o „bytí a nebytí německé filosofie v Čechách“
The Dispute over “the Being and Non-being of German Philosophy in Bohemia”

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Článek představuje ústřední téma polemiky, které spočívalo především v otázce významu školské katedrové filosofie pro novodobou českou kulturu, a zároveň představuje tento spor jako metafilosofickou diskusi o významu a úlohách filosofie ve společnosti vůbec. Na základě Čuprova souhrnného sborníku a dobových periodik se příspěvek snaží postihnout vlastní vývoj problematiky v celé jeho komplexnosti, a sice od počátečního filologického hlediska, kdy je konstatován nedostatečný jazykový aparát českého jazyka, přes následně diskutova­nou otázku po podobě a inspiračních vlivech vznikající české filosofie, která nakonec vyústila ve spor stoupenců školské německé filosofie s utilitním stanoviskem zdravého rozumu.
3. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Josef Petrželka Josef Petrželka
Editorial
Editorial

view |  rights & permissions | cited by