Cover of Roczniki Filozoficzne
>> Go to Current Issue

Roczniki Filozoficzne

Volume 47, Issue 2, 1999
Filozofia Moralonści, Filozofia Religii

Table of Contents

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:


  • Issue: 2

Displaying: 1-20 of 28 documents

Show/Hide alternate language

1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Mieczysław A. Krąpiec Mieczysław A. Krąpiec
Religia w Zofii Józefy Zdybickiej filozoficznym wyjaśniani
Religion in Z. J. Zdybicka's Philosophical Explanation

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Robert T. Ptaszek Robert T. Ptaszek
Bibliografia prac S. Prof. Dr hab. Zofii Józefy Zdybickiej
Bibliography of the Works by S. Prof. Zofia Józefa Zdybicka

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
Glosa do tematu religii: Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej z gratulacjami na dzień jubileuszu
Glosa do tematu religii

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Andrzej Bronk, Stanisław Majdański Andrzej Bronk
Stanisław Kamiński: filozof, metodolog i historyk nauki
Stanisław Kamiński - Philosopher, Philosopher of Science and Science Historian

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Barbara Chyrowicz Barbara Chyrowicz
Moralne aspekty postępu nauk biomedycznych: dylematy stare czy nowe?
The Moral Aspects of the Development of Biomedical Sciences

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Jan Czerkawski Jan Czerkawski
Les tendances humanistes dans la philosophic polonaise aux XVe et XVIe siecles
Tendencje humanistyczne w filozofii polskiej XV i XVI wieku

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Ignacy Dec Ignacy Dec
Jana Pawła II wizja integralnej godności ludzkiej
John Paul II's View of the Inherent Human Dignity

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Bronisław Dembowski Bronisław Dembowski
Wyzwania i pokusy ateizmu. Rozważania filozoficzno-pastoralne
Challenges and Temptations of Atheism. Philosophical-pastoral Considerations

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Włodzimierz Dłubacz Włodzimierz Dłubacz
Platona krytyka ateizmu
Plato’s Criticism of Atheism

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Jerzy W. Gałkowski Jerzy W. Gałkowski
„Ale nam się porobiło”
„We Never Thought Things Would Go That Far”

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Piotr Gutowski Piotr Gutowski
John Dewey and Richard Rorty on Theism and Religion
Stanowisko Johna Deweya i Richarda Rorty’ego w kwestii religii i teizmu

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Józef Herbut Józef Herbut
Logiczne relacje między moralnymi kwalifikacjami czynow ze względu na przykazania i rady
The Logical Relations among Moral Evaluations of our Actions

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Stanisław Janeczek Stanisław Janeczek
Ciągłość i rozwoj, Osiemdziesiąt lat filozofii na KUL-u
Continuity and Development. 80 Years of Philosophy at the Catholic University of Lublin

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Marian Jaworski Marian Jaworski
Religia a filozofia. Przyczynek do problematyki źrodła religii
Religion and Philosophy. A Contribution to the Problem of the Source of Religion

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Henryk Kiereś Henryk Kiereś
Problem definicji sztuki
The Problem of the Definition of Art

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Andrzej Maryniarczyk Andrzej Maryniarczyk
Wolność na miarę człowieka
Freedom that is Proper for Man

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Edmund Morawiec Edmund Morawiec
Niektóre negatywne cechy współczesnej kultury i ich uzasadnienia
Some Negative Features of Contemporary Culture and their Justifications

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Piotr Moskal Piotr Moskal
Doświadczenie Boga?
Kann man Gott erfahren?

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Katarzyna Olbrycht Katarzyna Olbrycht
Wychowanie religijne w świetle myśli Karola Wojtyły
Religious Education in the Light of Karol Wojtyła’s Thought

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Vittorio Possenti Vittorio Possenti
La questione del realismo
Zagadnienie realizmu

view |  rights & permissions | cited by