Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 68 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 4
Tadeusz Witkowski Tadeusz Witkowski
Dorobek dydaktyczny i naukowy Profesora Dra hab. Stefana Kunowskiego (1909-1977)
Output of Didactic and Research Work of Professor Stefan Kunowski (1909-1977)

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 4
Roman Pomianowski, Maria Kunowska-Porębna Roman Pomianowski
Bibliografia prac Prof. Dra Stefana Kunowskiego
Maria Kunowska -Porębna, Bibliografia prac Prof. Dra Stefana Kunowskiego

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 4
Roman Pomianowski Roman Pomianowski
Skala postaw eklezjalnych
Ecclesial Attitudes Scale (SK)

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 4
Maria Braun-Gałkowska Maria Braun-Gałkowska
Powodzenie małżeństwa a postawa religijna małżonków
Success of Marriage and Religious Attitudes of the Spouses

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
Psychologiczna analiza reguł preferencji u dzieci
Psychological Analysis of Preference Rules in Children

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 4
Zbigniew Zaleski Zbigniew Zaleski
Model SEU jako narzędzie analizy procesów decyzyjnych
Model SEU as a Tool for Analysing the Process of Decision Taking

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 4
Maria Panasiuk Maria Panasiuk
Próba analizy wartości diagnostycznej słownej skali WISC w zastosowaniu do badania inteligencji dzieci niewidomych: Badania porownawcze słowną skalą WISC i skalą Langana.
An Attempt to Analyse the Diagnostic Value of Verbal Scale WISC Applied to Testing the Inteligence of Blind Children

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 4
Teresa Kukołowicz Teresa Kukołowicz
Rozmowy w rodzinie jako czynnik rozwoju i zachowania dzieck
Family Conversations as a Factor of Development and Behaviour of a Child

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 4
Dariusz Śleszyński, Andrzej Wiśniewski Dariusz Śleszyński
Wspołzależność procesow motywacji i percepcji: Analiza w aspekcie humanistycznych teorii osobowości i motywacji
Correlation Between the Processes of Motivation and Perception

view |  rights & permissions | cited by
materiały
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
Regulatory wyższych form zachowania człowieka: (Analiza psychologiczna)
Regulators of Higher Forms of Behaviour

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Fenomenalistyczny i ontologiczny aspekt badań antropologicznyc
Phenomenalistic and Ontological Aspect of Anthropological Research

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 3
Andrzej Szymański Andrzej Szymański
Maszyny matematyczne symulujące myślenie
Mathematical Machines Simulating Thinking

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Rekonstrukcja i ocena teorii empirycznych w uhistorycznionej filozofii nauki
Structure and Appraisal of Scientific Theories in the Historical School of Metascience

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Bioplazma jako podstawowa metoda sondażu życia
Bioplasma as the Basis for a Method of Life Sounding

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 3
Józef Zon Józef Zon
Występowanie plazmy fizycznej w strukturach żywych
Occurrence of Physical Plasma in Living Structures

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
The Structure of the Universe
The Structure of the Universe

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Principles of Cosmology and Gravitation
Principles of Cosmology and Gravitation

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Cosmology
Cosmology

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 3
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
Tense Logic
Tense Logic

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Lectures on Structure and Significance of Science
Lectures on Structure and Significance of Science

view |  rights & permissions | cited by