Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-19 of 19 documents

Show/Hide alternate language

1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Marian Kurdziałek Marian Kurdziałek
Rzecznik philosophiae perennis
Rzecznik philosophiae perennis

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Georges Kalinowski Georges Kalinowski
Le chrétien et la philosophie
Chrześcijanin I Filozofia

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Franciszek Tokarz Franciszek Tokarz
Nauka samego Buddy czy późniejszy jej rozwój?
The Teaching of the Buddha Himself or a Later Evolution?

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Marian Plezia Marian Plezia
Arystoteles i Aleksander Wielki
De Aristotele et Alexandro Magno

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Mieczysław A. Krąpiec Mieczysław A. Krąpiec
Materia i forma — ich rożne rozumienie wr historii filozofii
Matter and Form

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Mikołaj Lohr Mikołaj Lohr
Problematyka etyczna w De civitate Dei św. Augustyna
Problems of Ethics in St. Augustine’s De Civitate Dei

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Jan Lewicki Jan Lewicki
W sprawie poglądow filozoficznych św. Bernarda z Clairvaux
A Propos des Vues Philosophiques de St. Bernard de Clairvaux

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Izydora Dąmbska Izydora Dąmbska
Semiotyka wyrazów funkcyjnych w Dialektyce Abelarda
La Semiotique des „Dictiones Indefinitae” Dans la Dialectique d’Abelard

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
Termin „existentia” w Komentarzu Tomasza z Akwinu do Liber de causis
Le Terme „Existentia" Dans le Comment Aire de L'aquinate au Uber De Causis

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Antoni Siemianowski Antoni Siemianowski
Pojęcie nieskończoności u Henryka z Gandawy
L’Idee de L’Infinite Chez Henri de Gand

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński
Ockhama koncepcja wiedzy przyrodniczej
Ockham’s Idea of Natural Science

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Mieczysław Markowski Mieczysław Markowski
Stanowisko polskich średniowiecznych komentatcrów Isagogi Porfiriusza wobec wiklefowskiej teorii uniwersaliow
The Position of Polish Medieval Commentators of Porphyrius’ Isagoge Regarding Wycliffe’s Theory of the Universals

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Zofia Włodek Zofia Włodek
Nieznany mistrz paryski Jan Le Damoisiau i komentarze do dzieł Arystotelesa w rkp IV F 8 Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Un Maitre Parisien Inconnu, Jean le Damoisiau et les Commentaires des Oeuvres D’Aristote Dans le Ms. Iv F 8 De La Bibliotheque de L’Universite de Wrocław

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Kazimierz Wójcik Kazimierz Wójcik
Anonimowy wstęp do Compendium logicae Piotra ze Zgorzelca
Anonimowy wstęp do Compendium logicae Piotra ze Zgorzelca

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Jan Czerkawski Jan Czerkawski
Hannibala Rosselego renesansowa próba odnowy filozofii chrześcijańskiej
Tentative de Renover la Philosophie Chretienne Entreprise par Hannibal Rosseli, Philosophe de la Renaissance

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Jerzy Cygan Jerzy Cygan
Dowód antropologiczny na istnienie Boga opracowany przez Jean Delanglade’a
La Preuve Anthropologique de L'existence de Dieu Presentee par Jean Delanglade

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Eugeniusz Wojtacha Eugeniusz Wojtacha
O metafizycznej strukturze bytu substantywnego
On the Metaphysical Structure of Substantive Being

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
Z dziejow historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918—1966)
Z dziejow historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918—1966)

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Zenon Kałuża Zenon Kałuża
Wykaz publikacji Stefana Swieżawskiego
Wykaz publikacji Stefana Swieżawskiego

view |  rights & permissions | cited by