Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-6 of 6 documents

Show/Hide alternate language

1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 8 > Issue: 4
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Ontyczno-psychiczna struktura aktu poznawczego w nauce Arystotelesa i św. Tomasza
La Structure Ontologique et Psychologique de l’Acte de Connaitre d’Apres Aristote et S. Thomas

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 8 > Issue: 4
Régis Jolivet Régis Jolivet
La théorie thomiste de l’image de la mémoire
La théorie thomiste de l’image de la mémoire

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 8 > Issue: 4
Maria Grzywak-Kaczyńska Maria Grzywak-Kaczyńska
Rola schematow uogolniających w tworzeniu się pojęć u dziecka
Rola schematow uogolniających w tworzeniu się pojęć u dziecka

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 8 > Issue: 4
Antoni Sikora Antoni Sikora
Myślenie wnioskotworcze dzieci w wieku szkolnym
Myślenie wnioskotworcze dzieci w wieku szkolnym

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 8 > Issue: 4
M. Łobocki M. Łobocki
Z kroniki studium filozoficzno-psychologicznego przy Wydziale Filozofii KUL za rok akademicki 1959/60
Z kroniki studium filozoficzno-psychologicznego przy Wydziale Filozofii KUL za rok akademicki 1959/60

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 8 > Issue: 4
J. P. J. P.
Z niemieckich wydawnictw naukowych
Z niemieckich wydawnictw naukowych

view |  rights & permissions | cited by