Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 21 documents

Show/Hide alternate language

artykuły
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Filozofia przyrody: preliminaria
The Philosophy of Nature

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 3
Zenon Eugeniusz Roskal Zenon Eugeniusz Roskal
Filozofia przyrody w europejskiej tradycji filozoficznej
Philosophy of Nature in the European Philosophical Tradition

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 3
Tomasz Michniowski Tomasz Michniowski
Zagadnienie cząstki elementarnej w fizyce i w kosmologii
The Problem of Elementary Particle in Physics and Cosmology

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 3
Marzena Dybkowska Marzena Dybkowska
Rodzaje paradygmatów metodologicznych w geologii
Types of the Methodological Paradigms in Geology

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 3
Krzysztof Sleziński Krzysztof Sleziński
Wybrane argumenty Rogera Penrose'a na rzecz platonizmu
Selected Arguments of Roger Penrose for Platonism

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 3
Dariusz Dąbek Dariusz Dąbek
Historyczno-filozoficzny kontekst kosmologii Edwarda Arthura Milne’a
Historical and Philosophical Context of Edward Arthur Milne’s Cosmology

view |  rights & permissions | cited by
materiały
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Filozofia nauki (Aktualne tendencje badawcze)
Filozofia nauki (Aktualne tendencje badawcze)

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 3
Józef Zon Józef Zon
Metodologiczne aspekty kontrowersji: ewolucjonizm - kreacjonizm
Metodologiczne aspekty kontrowersji: ewolucjonizm - kreacjonizm

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 3
Zenon Eugeniusz Roskal Zenon Eugeniusz Roskal
Atom. Od greckiej filozofii przyrody do nauki współczesnej
Atom. Od greckiej filozofii przyrody do nauki współczesnej

view |  rights & permissions | cited by
promemoria
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 3
Marian Wnuk Marian Wnuk
Pamięci Księdza Profesora Kazimierza Kloskowskiego (1953-1999)
Pamięci Księdza Profesora Kazimierza Kloskowskiego (1953-1999)

view |  rights & permissions | cited by
artykuły
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 2
Zofia J. Zdybicka Zofia J. Zdybicka
Drogi poznania Boga według encykliki Fides et ratio
Ways of Learning about God according to the Encyclical Fides et ratio

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 2
Krzysztof Kaucha Krzysztof Kaucha
Uzasadnianie przekonań religijnych chrześcijan: Peter van Inwagen a teologia fundamentalna
Justification for Christian Beliefs

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 2
Alfred Wierzbicki Alfred Wierzbicki
Etyka a eudajmonologia
Ethics, and Eudaimonology

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 2
Barbara Chyrowicz Barbara Chyrowicz
Bioetyka czy bioetyki?: O możliwości konsensu w bioetyce
Bioethics: One or Many?

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 2
Agnieszka Lekka-Kowalik Agnieszka Lekka-Kowalik
Sądy moralne jako konstytutywny element badania naukowego
Moral Judgements as a Constitutive Element of Scientific Research

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 2
Piotr Jaroszyński Piotr Jaroszyński
U źródeł nauki − THEORÍA
At the Sources of Science − THEORÍA

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 2
Francesca Rivetti Barbò Francesca Rivetti Barbò
Liberté et vérité: Du savoir commun à la philosophie
Wolność i prawda

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 2
Agnieszka Kijewska Agnieszka Kijewska
The Metaphysics of Theism. Aquinas’s Natural Theology in „Summa contra gentiles” I
The Metaphysics of Theism. Aquinas’s Natural Theology in „Summa contra gentiles” I

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 2
Piotr Moskal Piotr Moskal
Człowiek wobec religii. Filozoficzne aspekty religijnego sensu
Człowiek wobec religii. Filozoficzne aspekty religijnego sensu

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 48/49 > Issue: 2
Magdalena Lasik Magdalena Lasik
The Ethics of Science: An Introduction
The Ethics of Science: An Introduction

view |  rights & permissions | cited by