Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 22 documents

Show/Hide alternate language

teksty wspomnieniowe i okolicznościowe
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Abp Stanisław Budzik Abp Stanisław Budzik
W poszukiwaniu sensu. List Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego
In Quest of Sense. Foreword by Archbishop of Lublin

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Antoni Dębiński Antoni Dębiński
Nie uznawał drogi na skróty: Słowo JM Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
He Does Not Recognize Shortcuts

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Stanisław Janeczek Stanisław Janeczek
„Wobec obcych postępujcie mądrze, wyzyskując każdą chwilę sposobną” (Kol 4, 5-6): Słowo Dziekana Wydziału Filozofii KUL
“Conduct Yourselves Wisely toward Outsiders, Making the Most of the Opportunity” (Col 4, 5-6).

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Marek Słomka Marek Słomka
Sylwetka naukowa Arcybiskupa Profesora Józefa Życińskiego
Archbishop Professor Józef Życiński as Scientist

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Kenneth W. Kemp “With Friends Like Those, Who Needs Enemies”: How Aggressive Atheism Impedes the Acceptance of Evolutionary Biology
view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Alfred M. Wierzbicki Alfred M. Wierzbicki
Kultura chrześcijańska wobec pluralizmu kultur
Christian Culture toward the Cultural Pluralism

view |  rights & permissions | cited by
artykuły dedykowane śp. arcybiskupowi profesorowi józefowi życińskiemu
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Jakub Dziadkowiec Jakub Dziadkowiec
Whiteheadowskie inspiracje filozofii Józefa Życińskiego
Whiteheadian Inspirations of the Józef Życiński’s Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Anna Głąb Anna Głąb
„Cierpię, więc jestem”. Problematyka teodycealna w tekstach abpa Józefa Życińskiego
“I Suffer, therefore I Am”: Theodicean Themes in the Texts of Józef Życiński

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Jacek Golbiak, Monika Hereć Jacek Golbiak
Topologiczne i metodologiczne aspekty modeli kosmologii kwantowej
Some of Topological and Methodological Aspects of Quantum Cosmology Models

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Arkadiusz Gut, Przemysław Gut Arkadiusz Gut
Inne umysły
Other Minds

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Metodologiczna charakterystyka relacji między teorią i doświadczeniem
Methodological Aspects Concerning Relations between Scientific Theories and Experience

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Justyna Herda Justyna Herda
Richarda Dawkinsa koncepcja uniwersalnego darwinizmu a próby naturalistycznego wyjaśniania kultury
Richard Dawkins’ Concept of Universal Darwinism and Naturalistic Attempts to Explain Culture

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Miłosz Hołda Miłosz Hołda
Pasja łączenia – katolicka teologia naturalna Józefa Życińskiego
The Passion for Unifying: Catholic Natural Theology of Józef Życiński

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Stanisław Jaromi Stanisław Jaromi
Kościół a ewolucja – zasady dialogu
Church and Evolution – Principles of Dialogue

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Paweł Kawalec Paweł Kawalec
Moderately Pluralistic Methodology
Umiarkowanie pluralistyczna metodologia

abstract | view |  rights & permissions | cited by
The paper outlines and discusses the major tenets of moderately pluralistic methodology. The latter is juxtaposed to J. Życiński’s principle of natural interdisciplinarity. It instantiates scientific pluralism as a domain-specific agenda for research. The symbolic and causal understanding are integrated in this methodological conception by means of a specific kind of counterfactual reasoning, which is coined the delimiting counterfactual. It makes the moderately pluralistic methodology applicable to non-experimental research.
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Wojciech Kotowicz Wojciech Kotowicz
Józefa Życińskiego metaprzedmiotowe ujęcie relacji między nauką a religią
Józef Życiński’s Meta-Objective View of the Relation between Science and Religion

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Agnieszka Lekka-Kowalik Agnieszka Lekka-Kowalik
Filozoficzny kontekst nauki
Philosophical Context of Science

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Anna Lemańska Anna Lemańska
Matematyka a przyroda w ujęciu abpa Józefa Życińskiego
Mathematics and the Nature according to Archbishop Józef Życiński

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Marek Piwowarczyk Marek Piwowarczyk
Kłopoty z pojęciem wiecznej teraźniejszości
Problems with a Concept of Eternal Present

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Jacek Wojtysiak Jacek Wojtysiak
Panenteizm: W związku z poglądami Józefa Życińskiego, Charlesa Hartshorne’a i innych przedstawicieli „zwrotu panenteistycznego”
Panentheism

view |  rights & permissions | cited by