Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-11 of 11 documents

Show/Hide alternate language

artykuły
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 2
Piotr Wasyluk Piotr Wasyluk
Między optymizmem i pesymizmem dziejowym: Jacques’a Maritaina koncepcja realizmu historiozoficznego
Between Optimism and Pessimism of History

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 2
Justyna Trzepizur Justyna Trzepizur
Odmiany wolności w ujęciu Johna Locke’a
The Three Kinds of Freedom according to John Locke

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 2
Ewa Czesna Ewa Czesna
Niejasności w Wittgensteinowskim ujęciu wiary religijnej
Unclarities in the Wittgensteinian Aproach to Religious Faith

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 2
Robert Kublikowski Robert Kublikowski
Rozum – wiedza – wiara: Dynamika znaczeń
Reason – Knowledge – Faith

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 2
Adam Świeżyński Adam Świeżyński
The Concept of Miracle as an “Extraordinary Event”
Koncepcja cudu jako „zdarzenia niezwykłego”

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 2
Eugeniusz Wojciechowski Eugeniusz Wojciechowski
Funktory asercji i koniunkcji sekwencyjnej
Functors of Assertion and Sequential Conjunction

view |  rights & permissions | cited by
tłumaczenia
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 2
Peter Van Inwagen, Marcin Iwanicki Peter Van Inwagen
Co wie o przyszłości istota wszechwiedząca?
What Does Omniscient Being Know about the Future?

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 2
Linda Zagzebski, Joanna Klara Teske Linda Zagzebski
Traf religijny
Religious Luck

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 2
Andrzej Bronk Andrzej Bronk
Ku metodzie integralnej w teologii fundamentalnej. Sposoby konstruowania interdyscyplinarnych działań w poszukiwaniu locorum theologicorum. Zastosowanie i weryfikacja na przykładzie życia i twórczości Simone Weil
Towards the Integral Method in Fundamental Theology: Procedures of Constructing Interdisciplinary Activities in the Search of locorumtheologicorum: Application and Verification on the Example of Life and Works of Simone Weil

view |  rights & permissions | cited by
dyskusje
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 2
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
O niektórych prawach logiki i zasadach ogólnej teorii bytu
On Some Laws of Logic and Principles of General Theory of Being

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 2
Adam Gadomski Adam Gadomski
Dyskusja wybranego zagadnienia z zakresu pogranicza filozofii i nauk szczegółowych na jednym wybranym przykładzie oparta
Discussion of a Selected Topic between Philosophy and Exact Sciences Based on One Specific Example

view |  rights & permissions | cited by