Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 25 documents

Show/Hide alternate language

listy gratulacyjne i teksty okolicznościowe
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Stanisław Wilk Stanisław Wilk
List gratulacyjny Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. dra hab. Stanisława Wilka
A Congratulation Letter from the Rev. Stanisław Wilk, Rector of the John Paul II Catholic University of Lublin

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Stanisław Wielgus Stanisław Wielgus
Eximio Servo Almae Matris nostrae
Eximio Servo Almae Matris nostrae

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Marcin Tkaczyk Marcin Tkaczyk
Stanisława Kiczuka logika świata realnego
Stanisław Kiczuk’s Logic of the Real World

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Marcin Tkaczyk Marcin Tkaczyk
Publikacje prof. dra hab. Stanisław Kiczuka
A List of Prof. Stanisław Kiczuk’s Publications

view |  rights & permissions | cited by
artykuły dedykowane profesorowi stanisławowi kiczukowi
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Anna Brożek, Jacek J. Jadacki Anna Brożek
Intuicje modalne
Modal Intuitions

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Paweł Garbacz Paweł Garbacz
O warunkach formalizacji ontologii stanów rzeczy: Studium przypadku
On the Conditions of the Formalisation of the Ontology of the State of Affairs

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Józef Herbut Józef Herbut
J. M. Bocheńskiego nowa wersja teorii hipotezy religijnej
J. M. Bocheński’s New Version of the Theory of a Religious Hypothesis

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Stanisław Janeczek Stanisław Janeczek
Jeszcze raz o “początkach nowożytnego arystotelizmu chrześcijańskiego”
Once again about the “Origins of Modern Christian Aristotelianism”

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Stanisław Judycki Stanisław Judycki
Cztery motywy idealizmu Kanta i ich krytyka
Four Motives of Kant’s Idealism and their Criticism

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Henryk Kiereś Henryk Kiereś
Realistyczna koncepcja sztuki
The Realistic Conception of Art

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Tadeusz Kwiatkowski Tadeusz Kwiatkowski
Semiotyka imion własnych w ujęciu Izydory Dąmbskiej
Semiotics of Proper Names according to Izydora Dąmbska

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Marek Lechniak Marek Lechniak
Kilka uwag o relacji alternatywności w semantyce światów możliwych
Kilka Some Remarks on the Relation of Alternativity in the Semantics of Possible Worlds

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Ryszard Maciołek Ryszard Maciołek
Czy logika formalna jest rodzajem ontologii?
Is Formal Logic a Kind of Ontology?

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Piotr Moskal Piotr Moskal
Koncepcja filozofii religii
A Conception of the Philosophy of Religion

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Edward Nieznański Edward Nieznański
Algebra pojęć deontycznych
Algebra of Deontic Notions

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Andrzej K. Rogalski Andrzej K. Rogalski
Znaczenie ‘modi significandi’ w średniowiecznych traktatach gramatyczno-logicznych
The Importance of the ‘modi significandi’ in the Late-medieval Logical Studies

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Zenon E. Roskal Zenon E. Roskal
Koncepcje przestrzeni w nauce i filozofii przyrody
The Concepts of Space in Science and in the Philosophy of Nature

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Józef Turek Józef Turek
Kosmologiczny kontekst formułowanych współcześnie argumentów teistycznych
The Cosmological Context of Currently Formulated Theistic Arguments

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Alfred M. Wierzbicki Alfred M. Wierzbicki
Karola Wojtyły filozofia osoby ludzkiej jako podstawa obrony praw człowieka
Karol Wojtyła’s Philosophy of the Human Person as the Grounds to Defend Human Rights

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Marian Wnuk Marian Wnuk
Zagadnienie przyczynowości w badaniach biogenezy: W kierunku kwantowej logiki życia
The Problem of Causality in the Biogenesis Research

view |  rights & permissions | cited by