>> Go to Current Issue

Roczniki Filozoficzne

Volume 35/36
Filozofia Przyrody

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-16 of 16 documents

Show/Hide alternate language

artykuły
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 35/36 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Problemowa koncepcja badania naukowego. Część II
An Interrogative Theory of Scientific Inquiry. Part II

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 35/36 > Issue: 3
Andrzej Szała Andrzej Szała
Prawdziwość sądów generowanych przez teorie fizykalne
The Truth of the Statements Generated by Physical Theories

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 35/36 > Issue: 3
Włodzimierz Pieczątkowski Włodzimierz Pieczątkowski
Norwooda R. Hansona koncepcja dynamiki teorii empirycznej
N. R. Hanson's Conception of the Dynamic of Empirical Theories

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 35/36 > Issue: 3
Henryk Piersa Henryk Piersa
Symetria a własności fizyczne ciał materialnych
Symmetry and Physical Properties of the Material Bodies

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 35/36 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Nieliniowość w biologii
Die niechtlinearität in der biologie

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania i materiały
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 35/36 > Issue: 3
Marian Wnuk Marian Wnuk
Bioelectronic Aspect of Enzymatic Catalysis
Bioelektroniczny aspekt katalizy enzymatycznej

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 35/36 > Issue: 3
Krystyna Szpanbruker Krystyna Szpanbruker
Wpływ wybranych pestycydow na wzrost i rozwoj rzęsy - Lemna minor
Wpływ wybranych pestycydow na wzrost i rozwoj rzęsy - Lemna minor

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 35/36 > Issue: 3
Henryk Skrzypek Henryk Skrzypek
Ewolucyjne aspekty przystosowania ekologicznego nicieni entomofilnych do rozwoju w owadach
Ewolucyjne aspekty przystosowania ekologicznego nicieni entomofilnych do rozwoju w owadach

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 35/36 > Issue: 2
Elżbieta Wolicka Elżbieta Wolicka
Aktualne i ostateczne - rozważania o przeżywaniu czasu
Reflections upon the Human Experience of Time

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 35/36 > Issue: 2
Wacław Hryniewicz Wacław Hryniewicz
Ze śmierci do zmartwychwstania: Refleksje paschalno-eschatologiczne
From Death to Resurrection

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 35/36 > Issue: 2
Wojciech Chudy Wojciech Chudy
Między "początkiem” a zmartwychwstaniem: Dzieje człowieka i ludzkości w oświetleniu Jana Pawła II teologii ciała
Zwischen dem "Anfang" und der Auferstehung

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 35/36 > Issue: 2
John F. Crosby, Maciej St. Zięba John F. Crosby
Realizm w teorii wartości: Przyczynki do krytyki relatywizmu aksjologicznego
Realizm w teorii wartości

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 35/36 > Issue: 2
Andrzej Półtawski Andrzej Półtawski
Epistemologiczne podstawy filozofii Karola Wojtyły
Epistemologiczne podstawy filozofii Karola Wojtyły

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 35/36 > Issue: 2
Marek Czachorowski Marek Czachorowski
Wolność i trwanie człowieka w służbie wartościom według Romana Ingarden
Freedom and Duration of Man in the Service of Values According to Roman Ingarden

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 35/36 > Issue: 2
Janusz Gula Janusz Gula
Wartości a fakty
Wartości a fakty

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 35/36 > Issue: 2
Piotr Gutowski Piotr Gutowski
The Language of Ideology
The Language of Ideology

view |  rights & permissions | cited by