>> Go to Current Issue

Roczniki Filozoficzne

Volume 34
Metafizyka, Logika, Historia Filozofii

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 37 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Rodziny z chorym potomstwem
Families with Disturbed Offspring

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Jolanta Sosińska Jolanta Sosińska
Percepcja postaw rodzicielskich a struktura potrzeb u ełodych osob chorych na schizofrenię w porownaniu z ich zdrowymrodzeństwem
Perception of Parental Attitudes and Needs Structure in Young Persons Suffering fron Schizophrenia in Comparison with Normal Siblings

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Tomasz Tyra Tomasz Tyra
Teoretyczne i opisowe aspekty zaburzenia osobowości typu borderline
Theoretical and Descriptive Aspects of Borderline Personality Disorder

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Małgorzata Szewczyk Małgorzata Szewczyk
Struktura rodzin dzieci chorych na cukrzycę
The Structure of Families with Diabetic Children

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Halina Misiewicz Halina Misiewicz
Stosunki interpersonalne między rodzeństwem w rodzinach z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim
The Relations Between Siblings in Families with a Child Mentally Handicapped in Light Degree

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Grażyna Francuz Grażyna Francuz
Psychologiczna analiza relacji zachodzących w rodzinach zrekonstruowanych
Psychological Analysis of Relations Occuring in Step Families

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Miroslav Górczyński Miroslav Górczyński
Wpływ rekonstrukcji rodziny na obraz samego siebie u dzieci w wieku szkolnym
The Effects of Remarriage on School Children's Self-Concept

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Rodzinne uwarunkowania patologii społecznej
Family Background of Social Pathology

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Bogumiła Gaś, Roman Pomianowski, Barbara Wójcik Bogumiła Gaś
Systemowa terapia rodzinna w doświadczeniu zespołu lubelskiego
System Family Therapy

view |  rights & permissions | cited by
materiały
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Bronisława Strojnowscy, Jerzy Strojnowscy Bronisława Strojnowscy
Międzynarodowy Kongres Terapii Rodzin
The International Congress for Family Therapy

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 3
Adam Synowiecki Adam Synowiecki
Abstrakcja a metafizykaes encjalna
Abstraktion und essentiale Metaphysik

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Problemowa koncepcja badania naukowego. Część I
An Interrogative Theory of Scientific Inquiry. Part I

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 3
Adam Jonkisz Adam Jonkisz
Czy L. Laudana teoria postępu jest progresywna?
Ist L. Laudans Fortschrittstheorie progressiv?

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 3
Józef Turek Józef Turek
Tomaszowe ujęcie czasowej nieskończoności wszechświata
Die thomistische Erfassung der zeitlichen Unendlichkeit des Weltalls und die zeitgenössische Kosmologie

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 3
Henryk Piersa Henryk Piersa
Nieciągłe symetrie przestrzeni i czasu
Non-continuous Symmetries of Space and Time

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 3
Marian Wnuk Marian Wnuk
Silicon Porphyrins in the Living Organisms
Możliwość występowania krzemoporfiryn w organizmach żywych /streszcz./

abstract | view |  rights & permissions | cited by
The problem of the possible occurrence of silicon porphyrins in the living organisms has been put forward in the context of the hypothesis of siliceous life forms and the study of the molecular evolution of porphyrin systems. Some properties of the tetrapyrrole complexes of silicon as well as essential data and theories from domains of silicon biochemistry and paleobiochemistry have been reviewed.This has been a basis for doing some extrapolations and showing connections with bioelectronics, whereas some possible functions of hypothetical Si-porphyrins in biostructures, e.g. catalytic ones, have been shown. In the bioplasma concept, a possible use of Si-tetrapyrrole complexes as a model useful in the study of the plasma mechanism of enzymatic catalysis has been proposed, and a role of silicon analogues of chlorophyll-like compounds in primordial photosynthesis has been suggested.
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 3
Józef E. Zon Józef E. Zon
Bioelectronics: A Background Area for Biomicroelectronics in the Science of Bioelectricity
Bioelectronics

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Bioeleotronics is a branch of science of bioelectricity dealing with biological systems and life processes from the angle of either physical or applied electronics with an Im to describe the electronic properties of biosystems and to establish their role in physiological phenomena, including the coupling that exists between the biological systems and their environment. Quantum biochemistry, physics of biological solid stat e,and the studies in the dependence of organisms on the external factors which may be realized with the involvement of the electronic features of biostructures have been the three domains mainly contributing to the bioelectronic research. Because of the difficulties stemming from the complexity of organisms as well as from the lack of methodological and semantical studies, bio- electronics as a whole seems presently to be in a phase of slowing down its development. This does not hold true, however, as far as the development of biomicroe- lectronios a new subdomain in bioelectronics, is concerned. In fact, this biology-oriented counterpart of molecular electronics has been inherent in most of the bioelectronic studies since the very beginning of this discipline.
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Krzem - pierwiastek młodości: Szkic scenariusza filmu oświatowego
Krzem - pierwiastek młodości

view |  rights & permissions | cited by
materiały i recenzje
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 3
Krystyna Szpanbruker Krystyna Szpanbruker
Zaburzenia w rozwoju roślin pod wpływem skażenia atmosfery pyłami cementu
Entwicklungsstorungen von Pflanzen durch Verunreinigung der Atmosphare mit Zementstaub

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 3
Henryk Skrzypek Henryk Skrzypek
Wpływ skażenia gleby pestycydami na nicienie entomofilne
Der Einfluss der Verunreinigung des Bodens durch Pestizide auf entomophile Fadenwurmer

view |  rights & permissions | cited by