>> Go to Current Issue

Roczniki Filozoficzne

Volume 33
Filozofia Przyrody

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 37 documents

Show/Hide alternate language

teoretyczno-metodologiczne problemy psychologii poznawczej
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński, Andrzej Falkowski Zdzisław Chlewiński
Przedmowa
Przedmowa

view |  rights & permissions | cited by
z metodologicznej problematyki nauk społecznych
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 4
Krzysztof Łastowski Krzysztof Łastowski
Paradygmat darwinowski a psychologiczne koncepcje zachowania
The Darwinian Paradigm and Psychological Conception of Behaviour

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 4
Andrzej Falkowski Andrzej Falkowski
Konsekwencje poznawczo-decyzyjnych koncepcji człowieka dla teoriirozwoju poznania naukowego
The Consequences of Cognitive Psychology for Research in Theory of Growth of Scientific Knowledge

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 4
Tomasz Maruszewski Tomasz Maruszewski
Świadomość - rozterki metodologa i psychologa
Consciousness - Perplexity of Methodologist and Psychologist

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 4
Krzysztof Krzyżewski Krzysztof Krzyżewski
Metodologiczna problematyka dyspozycji
Methodological Problems of Dispositions

view |  rights & permissions | cited by
metodologiczne aspekty - wybranych zagadnień psychologii poznawczej
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 4
Jerzy Brzeziński Jerzy Brzeziński
Metodologiczny program badań psychologii interakcyjne
The Methodological Investigative Programme of Interactional Psychology

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński, Anna Grzywa, Adam Stanowski Zdzisław Chlewiński
Metodologiczne aspekty badania przekonań
Methodological Aspects of the Investigation of Beliefs

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 4
Mirosław Kofta Mirosław Kofta
Wolność wyboru jako konstrukt poznawczy: Lokalizacja przyczynowości a obraz człowieka
Freedom of Choice as a Cognitive Construct

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Scientific psychology has been fouded on the deterministic view of human being. Implicitly or explicitly, human behaviour was assumed to be totally shaped by the environmental and/or biological forces with the little if any agentive role left to the person.Recently, personality and social psychology attempts at incorporating the idea of freedom and self-determination to the scientific study of human behaviour. Psychologists agree now that one cannot understand and predict what people do without referring to the idea of agency, freedom, or personal control.To avoid apparent inconsistency of "free will" with the assumption of determinism (fundamental for scientific approach to reality), psychologists take subjectivistic solution: They ascribe freedom a status of a cognitive construct. Freedom is understood as a subjective representation of one's own ability to choose among behavioural alternatives. In this context, the Author reviews several current theoretical models of perceived (experienced) freedom in social psychology including approaches of Steiner, Mills, Kelley, Harvey, and Kruglanski.This kind of conceptual solution helps psychologists to preserve deterministic view of the world. However even if being illusion, freedom has — according to them - real existence as psychological entity. As it is demonstrated in numerous studies, feelings of freedom or corecion have profound impact on information processing, affective and motivational processes, and behaviour.
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 4
Tadeusz Tyszka Tadeusz Tyszka
Dane słowne w badaniach procesów poznawczych i decyzyjnych
Verbal Data in the Investigations of the Cognitive and Decision Processes

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 4
Zbigniew Zaleski Zbigniew Zaleski
Funkcja celu w motywacji ludzkiej
Function of Personal Goals in Human Motivation

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 4
Piotr Brzozowski Piotr Brzozowski
Problemy badania poczuć: Propozycja J. D. Steinera i jej ocena
The Problems of the Investigation of Sensations

view |  rights & permissions | cited by
zastosowanie eksperymentu i innych technik badawczych w psychologii
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 4
Elżbieta Paszkiewicz Elżbieta Paszkiewicz
O zastosowaniu mierników wielkości efektu ekspeiymentalnego
O zastosowaniu mierników wielkości efektu ekspeiymentalnego

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 4
Elżbieta Tracewicz Elżbieta Tracewicz
Dane introspekcyjne jako źródło informacji w badaniach nad podejmowaniem decyzj
Dane introspekcyjne jako źródło informacji w badaniach nad podejmowaniem decyzj

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 4
Maryla Goszczyńska, Maria Mańkowska Maryla Goszczyńska
Status metod bezpośrednich w badaniach nad procesami poznawczymi. Kontrowersje metodologiczne
Status of Direet Methods in Studies upon Cognitive Processes Methodological Controversies

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Adam Synowiecki Adam Synowiecki
Logika Hegla a tradycja platońska
Hegels Logik und die platonische Tradition

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Metanaukowe tendencje badawcze w problematyce odkrycia naukowego
Metawissenschaftliche Forschungstendenzen in der Problematik der wissenschaftlichen Entdeckung

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Józef Turek Józef Turek
Georges Lemaître’s Contribution to the Formation of the Dynamic View of the Universe
Wkład Jerzego Lemaitre’a w kształtowanie się dynamicznej wizji Wszechświata

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Kilka uwag o podstawach rachunku prawdopodobieństwa
Some Remarks of Foundations of Probability Theory

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Henryk Piersa Henryk Piersa
Symetrie ciągłe czasu i przestrzeni a zasady zachowania w fizyce
Stetige Symmetrien von Zeit und Raum und die Erhaltungsprinzipien in der Physik

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Franciszek Jakóbczyk Franciszek Jakóbczyk
O pewnych figurach liczbowych
Über gewisse Zahlenfiguren

view |  rights & permissions | cited by