>> Go to Current Issue

Roczniki Filozoficzne

Volume 33, Issue 3, 1985
Filozofia Przyrody

Table of Contents

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-13 of 13 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Adam Synowiecki Adam Synowiecki
Logika Hegla a tradycja platońska
Hegels Logik und die platonische Tradition

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Metanaukowe tendencje badawcze w problematyce odkrycia naukowego
Metawissenschaftliche Forschungstendenzen in der Problematik der wissenschaftlichen Entdeckung

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Józef Turek Józef Turek
Georges Lemaître’s Contribution to the Formation of the Dynamic View of the Universe
Wkład Jerzego Lemaitre’a w kształtowanie się dynamicznej wizji Wszechświata

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Kilka uwag o podstawach rachunku prawdopodobieństwa
Some Remarks of Foundations of Probability Theory

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Henryk Piersa Henryk Piersa
Symetrie ciągłe czasu i przestrzeni a zasady zachowania w fizyce
Stetige Symmetrien von Zeit und Raum und die Erhaltungsprinzipien in der Physik

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Franciszek Jakóbczyk Franciszek Jakóbczyk
O pewnych figurach liczbowych
Über gewisse Zahlenfiguren

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Ćwierćwiecze krzemowej teorii życia
Ein Viertrljahrhundert Siliziumtheorie des Lebens

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Stanisław Kyć Stanisław Kyć
Analiza rożnic ekotypow słonecznych i cienistych związanych z ich właściwościami fotosyntetycznymi
An Analysis of the Differences Between Sun and Shade Ecotypes, Connected with Their Photosynthetic Properties

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania i recenzje
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Metodologiczne typy filozofii przyrody a filozofia przyrodoznawstwa
Die methodologische Typen der Naturphilosophie und die Philosophie der Naturkunde

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Krystyna Szpanbruker Krystyna Szpanbruker
Wpływ dwutlenku siarki na rośliny nasienne
Der Einfluss von Schwefeldioxyd auf Samenpflanzen

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Henryk Skrzypek Henryk Skrzypek
Adaptacje biologiczne nicieni entomofilnych do pasożytnictwa
Biologische Anpassungen entomophiler Fadenwurmer ans Schmarotzertum

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Tomasz Stanisław Wołk Tomasz Stanisław Wołk
III Wiosenna Sesja Przyrodnikow
III Wiosenna Sesja Przyrodnikow

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 33 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Improving the Human Condition: Quality and Stability in Social Systems
Improving the Human Condition: Quality and Stability in Social Systems

view |  rights & permissions | cited by