>> Go to Current Issue

Roczniki Filozoficzne

Volume 32
Filozofia Przyrody

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 66 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 4
Bärbel Inhelder Bärbel Inhelder
Spojrzenie na dzieło Piageta
Spojrzenie na dzieło Piageta

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 4
Zofia Babską, Grace Wales Shugar Zofia Babską
Idea dwupodmiotowpości interakcji dorosły-dziecko w procesie wychowania w pierwszych latach życia
The Idea of Adult-Child Interaction as the Interaction of Two Subjects in the Early Educational Process

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 4
Andrzej Falkowski Andrzej Falkowski
Psychologia poznawcza wobec historycznej orientacji w metodologii nauk: uwagi z podstaw psychologii
Die Erkenntnispsychologie angesichts der historischen Orientation in der Methodologie der Wissenschaften

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 4
Piotr Oleś Piotr Oleś
Z zagadnień "psychologii wartości"
Zu Problemen der "Wertpsychologie"

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 4
Andrzej Juros Andrzej Juros
Korelaty osobowościowe poczucia sensu życia
Persönlichkeitskorrelate des Lebenssinngefühls

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 4
Anna Manek Anna Manek
Estetyczny odbiór utworu literackiego: Zagadnienia teoretyczne
Die Ästhetische Rezeption des literarischen Werkes

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 4
Zdzisław Chlewlński, Teresa Ziętak Zdzisław Chlewlński
Płynność, giętkość i oryginalność w grupowym i indywidualnym rozwiązywaniu wybranych problemów
Flüssigkeit, Biegsamkeit und Originalität bei der Gruppen- und Individuallösung ausgewählter Probleme

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 4
Elżbieta Tracewicz Elżbieta Tracewicz
Akceptacja decyzji zawarcia i rozwiązania związku małżeńskiego u inicjatorów i nieinic jatorów rozwodu
Dia Akzeptierung der Entscheidung für das Schliessen und Lösen der Ehe bei den Initiatoren und Nichtitiatoren der Scheidung

view |  rights & permissions | cited by
materiały
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 4
Alicja Nasiłowska-Barud, Marian Markiewicz Alicja Nasiłowska-Barud
Niektóre charakterystyczne cechy osobowości pacjentów ze świeżo rozpoznanym zawałem serca
Einige charakteristische Persönlichkeitszoge von Patienten mit frisch erkanntem Herzinfarkt

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 4
Maria Panasiuk Maria Panasiuk
Charakterystyka języka migowego i jego wartości rewalidacyjna w surdopsyćhologii dziecięcej
Charakteristik den Gebärdensprache und ihres Rehabilitationawertes in der Kindersurdopsychologie

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 4
Międzynarodowa konferencja na temat "Stres i niepokój" /Warszawa Rynia, 26-29 IX 1983/
Międzynarodowa konferencja na temat "Stres i niepokój" /Warszawa Rynia, 26-29 IX 1983/

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 4
Diagrams from "Niektóre charakterystyczne cechy osobowości pacjentów ze świeżo rozpoznanym zawałem serca"
Diagrams from "Niektóre charakterystyczne cechy osobowości pacjentów ze świeżo rozpoznanym zawałem serca"

view |  rights & permissions | cited by
artykuły
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Refleksje nad moją pracą dydaktyczno-naukową na KUL z perspektywy czasu
Refleksje nad moją pracą dydaktyczno-naukową na KUL z perspektywy czasu

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 3
Stanisława Mazierskiego Stanisława Mazierskiego
Prace naukowe: Ks. Prof. Dra hab. Stanisława Mazierskiego
Prace naukowe Ks. Prof. Dra hab. Stanisława Mazierskiego

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 3
Konrad Rudnicki Konrad Rudnicki
Wspéłczesne podejście do zagadnień kosmologii
Contemporary Approaches to Problems of Cosmology

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 3
Jozef Turek Jozef Turek
Poglądy G. Lemaitre’a metakosmologiczne
Metacosmological Views of G. Lemaître

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 3
Tadeusz Rutowski Tadeusz Rutowski
Przyczynowość na terenie fizyki, filozofii przyrody, metafizyki i teorii informacji
Casuality in Physics, Philosophy of Nature, Metaphysics and the Theory of Information

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 3
Henryk Piersa Henryk Piersa
Własności cząstek elementarnych
Properties of Elementary Particles

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Z rozważań nad zagadnieniem prawdy w matematyce
On the Truth in Mathematics

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 32 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Nieliniowa ewolucja nauki
Nonlinear Evolution of Science

view |  rights & permissions | cited by