Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 47 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 4
Władysław Prężyna Władysław Prężyna
Potrzeby jako korelaty postawy religijnej
Needs as Correlatives of the Religious Attitude

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Postawy i osobowość: Zastosowanie sekwencyjnej analizy dyskryminacyjnej
Attitudes and Personality

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
Rozwój zgodności przekonań wspołmałżonków
Uniformity of Views in Marriage

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 4
Jozef Szopiński Jozef Szopiński
Komunikacja interpersonalna w małżeństwie
Interpersonal Communication Within Marriage

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 4
Stanisława Tucholska Stanisława Tucholska
Ekstrawersja i introwersja a zachowanie agresywne młodzieży
Extraversion and Introversion and Aggressive Behaviour of the Youth

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 4
Zenon Uchnast Zenon Uchnast
Koncepcja smutku i depresji w psychologii egzystencjalnej
The Conceptions of Sadness and Depression in the Existential Psychology

view |  rights & permissions | cited by
recenzje, materiały i sprawozdania
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
Adulthood and Aging: An Interdisciplinary, Developmental View
Adulthood and Aging: An Interdisciplinary, Developmental View

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 4
Anna Hunca Anna Hunca
Chomsky and Psychology. Psycholinguistics
Chomsky and Psychology. Psycholinguistics

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 4
Zbigniew Zaleski Zbigniew Zaleski
Race, Intelligence and Education
Race, Intelligence and Education

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Trening autogenny według J. H. Schulza. Wskazowki dla ćwiczących
Trening autogenny według J. H. Schulza. Wskazowki dla ćwiczących

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 4
Zbigniew Zaleski Zbigniew Zaleski
Niepokoj i stres: Omowienie Międzynarodowej Konferencji Psychologow w Oslo (29 VI-3 V II1975)
Niepokoj i stres

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Geneza i rozwoj pojęcia prawa przyrody. L Prawa deterministyczne
Notion of Law of Nature: Origins and Development I. Deterministic Laws

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Matematyka a rzeczywistość
Mathematics and Reality

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Problem akceptacji hipotez u R. Carñapa
Acceptance of Hypotheses in Carnap

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 3
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
Z. Zawirskiego koncepcja teorii fizykalnej na tle innych ujęć
Z. Zawirski’s Conception of Theory of Physic as Compared to other Formulations

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Dzieje rzeki Kamiennej
History of the River Kamienna

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 3
Krystyna Szpanbruker Krystyna Szpanbruker
Wpływ zjawisk akustycznych na organizm
Influence of Acoustic Phenomena on the Organism

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 3
Stanisław Zięba Stanisław Zięba
Istota życia w monistycznych i pluralistycznych teoriach bytu
Essence of Life according to Monistic and Pluralistic Theories of Being

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 3
Józef Zon Józef Zon
Wpływ naturalnego środowiska elektromagnetycznego na człowieka
The influence of natural electromagnetic environment on man: radio and ultra-low frequencies

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania i recenzje
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 24 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Stanowisko E.Gilsona wobec zagadnienia celowości
Stanowisko E.Gilsona wobec zagadnienia celowości

view |  rights & permissions | cited by