Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 61 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Władysław Prężyna Władysław Prężyna
Obraz siebie a intensywność postawy religijnej
Self-Image and the Intensity of Religious Attitudes

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Stanisława Zelek Stanisława Zelek
Afirmacja życia u samobojców
The Affirmation of Life in Suicide Cases

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Zenon Uchnast Zenon Uchnast
Rollo Maya fenomenologiczno-egzystencjalna koncepcja osobowości
Rollo Maya fenomenologiczno-egzystencjalna koncepcja osobowości

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Maria Braun-Gałkowska, Czesław Walesa Maria Braun-Gałkowska
Problem psychicznego podobieństwa wspołmałżonkow i powodzenia małżeństwa
The Problem of Psychic Similarity in Marriage and the Success of Marriage

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
Geneza ryzyka
The Genesis of Risk

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Adam Biela Adam Biela
Typy subiektywnych odchyleń od modelu informacyjnego w przebiegu czynności rozwiązywania problemow u studentow
Types of Subjective Deviations from the Ideal Model of Information in Solving Problems by Students

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Franciszek Bujak Franciszek Bujak
Subiektywna ocena prawdopodobieństwa zdarzeń złożonych przez dzieci w wiekuod 8 do 15 lat
A Subjective Appraisal of the Probability of Happenings Related by Children from 8 to 15 Years of Age

view |  rights & permissions | cited by
materiały, recenzje, sprawozdania
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Maria Braun-Gałkowska Maria Braun-Gałkowska
Problem tymczasowych norm polskich metody Rorschacha
The Problem of Temporary Polish Norms of the Rorschach Method

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Anna Hunca Anna Hunca
Psycholinguistics
Psycholinguistics

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Jadwiga Małgorzata Rakowska Jadwiga Małgorzata Rakowska
Trening laboratoryjny w kształceniu psychoterapeutów
Trening laboratoryjny w kształceniu psychoterapeutów

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Chart from "Typy subiektywnych odchyleń od modelu informacyjnego w przebiegu czynności rozwiązywania problemow u studentow"
Chart from "Typy subiektywnych odchyleń od modelu informacyjnego w przebiegu czynności rozwiązywania problemow u studentow"

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Zagadnienie funkcjonalizmu na terenie nauk szczegółowych
The Question of Functionalism in Exact Sciences

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Matematyczny model czasoprzestrzeni
Mathematical Model of Space-Time

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Algebraiczne aspekty teorii języków formalnych
On the Algebraic Aspects of the Theory of Formal Languages

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Filozoficzny i fizykalny aspekt przyczynowosci w ujęciu Dawida Bohma
The Philosophical and Physical Aspects of Causality in D. Bohm

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 3
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
Zygmunta Zawirskiego koncepcja logiki mechaniki kwantowej
Z. Zawirski's Conception of the Logic of Quantum Mechanics

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Ewolucja Bioplazmy
The Evolution of Bioplasma

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 3
Krystyna Szpanbruker Krystyna Szpanbruker
Ochrona przyrody — ochroną człowieka
The Protection of Nature — A Protection of Man

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 3
Stanisław Zięba Stanisław Zięba
Zasada emergencji w filozofii przyrody Georgesa Matisse’a
The Principle of Emergency in G. Matiss’ Natural Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Niektóre atrybuty filozofii św. Tomasza z Akwinu
Niektóre atrybuty filozofii św. Tomasza z Akwinu

view |  rights & permissions | cited by