Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-11 of 11 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Władysław Prężyna Władysław Prężyna
Obraz siebie a intensywność postawy religijnej
Self-Image and the Intensity of Religious Attitudes

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Stanisława Zelek Stanisława Zelek
Afirmacja życia u samobojców
The Affirmation of Life in Suicide Cases

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Zenon Uchnast Zenon Uchnast
Rollo Maya fenomenologiczno-egzystencjalna koncepcja osobowości
Rollo Maya fenomenologiczno-egzystencjalna koncepcja osobowości

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Maria Braun-Gałkowska, Czesław Walesa Maria Braun-Gałkowska
Problem psychicznego podobieństwa wspołmałżonkow i powodzenia małżeństwa
The Problem of Psychic Similarity in Marriage and the Success of Marriage

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
Geneza ryzyka
The Genesis of Risk

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Adam Biela Adam Biela
Typy subiektywnych odchyleń od modelu informacyjnego w przebiegu czynności rozwiązywania problemow u studentow
Types of Subjective Deviations from the Ideal Model of Information in Solving Problems by Students

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Franciszek Bujak Franciszek Bujak
Subiektywna ocena prawdopodobieństwa zdarzeń złożonych przez dzieci w wiekuod 8 do 15 lat
A Subjective Appraisal of the Probability of Happenings Related by Children from 8 to 15 Years of Age

view |  rights & permissions | cited by
materiały, recenzje, sprawozdania
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Maria Braun-Gałkowska Maria Braun-Gałkowska
Problem tymczasowych norm polskich metody Rorschacha
The Problem of Temporary Polish Norms of the Rorschach Method

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Anna Hunca Anna Hunca
Psycholinguistics
Psycholinguistics

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Jadwiga Małgorzata Rakowska Jadwiga Małgorzata Rakowska
Trening laboratoryjny w kształceniu psychoterapeutów
Trening laboratoryjny w kształceniu psychoterapeutów

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 4
Chart from "Typy subiektywnych odchyleń od modelu informacyjnego w przebiegu czynności rozwiązywania problemow u studentow"
Chart from "Typy subiektywnych odchyleń od modelu informacyjnego w przebiegu czynności rozwiązywania problemow u studentow"

view |  rights & permissions | cited by