>> Go to Current Issue

Roczniki Filozoficzne

Volume 21
Filozofia Przyrody

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 57 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Diagnostyka przynależności do grupy na podstawie cech osobowości: Zastosowanie sekwencyjnej analizy dyskryminacyjnej
Diagnostics of an Attachment to a Group on the Grounds of Personality

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 4
Czesław Wałęsa Czesław Wałęsa
Rozwoj operacji formalnych klasyfikowania: Eksperymentalne badania nad klasyfikowaniem nazw cech przedmiotow i nazw zwierząt przez dzieci i młodzież szkolną
The Development of the Formal Operations of Classification

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 4
Adam Biela Adam Biela
Przetwarzanie sygnałow na informację niezawodną: Eksperymentalne badania dzieci w wieku od 8 do 15 lat
Transformation of Signals into Infallible Information

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 4
Zygfryd Jucha Zygfryd Jucha
Deficyt intelektualny w schizofrenii
Intellectual Deficiency in Schizophrenia

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 4
Tadeusz Witkowski Tadeusz Witkowski
Niektóre próby badań psychologicznych nad wychowawczym oddziaływaniem nauczycieli
Educational Influence of Teachers

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 4
Władysław Prężyna Władysław Prężyna
Zasadnicze źródła postaw
The Basic Sources of Attitudes

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Przemiany w psychologii behawiorystycznej
Transformations in Behavioristic Psychology

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Charakterologia według I. Kanta: Charakterystyka antropologia
The Ethology According to Kant

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Przygotowanie do małżeństwa
Przygotowanie do małżeństwa

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Konrad Rudnicki Konrad Rudnicki
Podstawy obserwacyjne teorii kosmologicznych
Observational Data of Cosmological Theories

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Zagadnienie kryteriow uznawania twierdzeń ogolnych za prawa przyrodnicze
Criteria of Acceptation the General Statements as Natural Laws

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Kopernikowskie układy odniesienia w ogólnej teorii względności
Copernican Systems of Reference in General Relativity

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Filozoficzne aspekty teorii informacji
Philosophical Aspects of Information Theory

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Paleobiochemiczne problemy wczesnych stadiów życia
Paleobiochemical Problems of the Early Phases of Life

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Antoni Jerzy Czyżewski Antoni Jerzy Czyżewski
Zagadnienie autonomiczności biologii (Część II)
The Question of Autonomy of Biology

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Czesław Biedulski Czesław Biedulski
Teleologiczna interpretacja przyrody u polskich neotomistów
Teleological Interpretation of Nature by Polish Neothomists

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Krystyna Szpanbruker Krystyna Szpanbruker
Wpływ jonów metali ciężkich i światła na rośliny zielone: Działanie chlorku rtęci na świetle i w ciemności na oddychanie i fotosyntezę Lemna perpusilla Torrey
The Influence of the Iones of Heavy Metals and of Light on Green Plants

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Tadeusz Wojciechowski Tadeusz Wojciechowski
Spór o teorie czasu
Der Streit um die Zeittheorien

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Reprezentatywne ujęcia genezy ruchu
Representative Approach to Motion Genesis

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak, Zygmunt Hajduk Włodzimierz Sedlak
Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej
Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej

view |  rights & permissions | cited by