>> Go to Current Issue

Roczniki Filozoficzne

Volume 21, Issue 3, 1973
Filozofia Przyrody

Table of Contents

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-17 of 17 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Konrad Rudnicki Konrad Rudnicki
Podstawy obserwacyjne teorii kosmologicznych
Observational Data of Cosmological Theories

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Zagadnienie kryteriow uznawania twierdzeń ogolnych za prawa przyrodnicze
Criteria of Acceptation the General Statements as Natural Laws

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Kopernikowskie układy odniesienia w ogólnej teorii względności
Copernican Systems of Reference in General Relativity

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Filozoficzne aspekty teorii informacji
Philosophical Aspects of Information Theory

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Paleobiochemiczne problemy wczesnych stadiów życia
Paleobiochemical Problems of the Early Phases of Life

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Antoni Jerzy Czyżewski Antoni Jerzy Czyżewski
Zagadnienie autonomiczności biologii (Część II)
The Question of Autonomy of Biology

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Czesław Biedulski Czesław Biedulski
Teleologiczna interpretacja przyrody u polskich neotomistów
Teleological Interpretation of Nature by Polish Neothomists

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Krystyna Szpanbruker Krystyna Szpanbruker
Wpływ jonów metali ciężkich i światła na rośliny zielone: Działanie chlorku rtęci na świetle i w ciemności na oddychanie i fotosyntezę Lemna perpusilla Torrey
The Influence of the Iones of Heavy Metals and of Light on Green Plants

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Tadeusz Wojciechowski Tadeusz Wojciechowski
Spór o teorie czasu
Der Streit um die Zeittheorien

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Reprezentatywne ujęcia genezy ruchu
Representative Approach to Motion Genesis

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak, Zygmunt Hajduk Włodzimierz Sedlak
Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej
Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Tieorija sistiem i biołogija
Tieorija sistiem i biołogija

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Bd. 2: Theorie und Erfahrung
Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Bd. 2: Theorie und Erfahrung

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Die Philosophie Camaps
Die Philosophie Camaps

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Deutung des Begriffs physikalische Theorie und axiomatische Grundlegung der Hilbertraumstruktur der Quantenmechanik durch Hauptsatze des Messens
Deutung des Begriffs physikalische Theorie und axiomatische Grundlegung der Hilbertraumstruktur der Quantenmechanik durch Hauptsatze des Messens

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Mathematik, Logik und Erfahrung
Mathematik, Logik und Erfahrung

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 21 > Issue: 3
Images from "Paleobiochemiczne problemy wczesnych stadiów życia"
Images from "Paleobiochemiczne problemy wczesnych stadiów życia"

view |  rights & permissions | cited by