Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-12 of 12 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 4
Jan Rzepka Jan Rzepka
Neuropsychologiczna koncepcja stopni świadomości według P. Chaucharda
Neuropsychological Conception of Consciousness Stages

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 4
Tadeusz Witkowski Tadeusz Witkowski
Wymiary osobowości a trwały kontakt z grupą
Dimensions of Personality and the Permanent Contact with the Group

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
Poziom rozwoju umysłowego oraz niektore cechy osobowości dzieci wiejskich i miejskich
The Level of Mental Development and Some Personality Traits of Country and Town Children

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 4
Maria Braun-Gałkowska Maria Braun-Gałkowska
Osobowościowe uwarunkowania układu sił w rodzinie
Osobowościowe uwarunkowania układu sił w rodzinie

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 4
Helena Kozłowska Helena Kozłowska
Szkoła Le Senne'a i niektóre kontrowersyjne elementy jej koncepcji charakteru
Le Senne's School and Controversial Elements of its Conception of Character

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Trzy modele identyfikacji pojęć (atrybutów)
Three Models of Concept Identification

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
Rozwoj procesow decyzyjnych u dzieci: Eksperymentalne badania dzieci z klas od I do VII
The Development of Decision Processes

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 4
Franciszek Bujak Franciszek Bujak
Subiektywna ocena prawdopodobieństwa zdarzeń prostych przez dzieci z klas I-VI
Subjective Evaluation of Probability of Events by the School Children

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 4
Adam Biela Adam Biela
Struktura układu komunikacyjnego: źrodło sygnałow — decydent
The Structure of Communication System

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
Sprawozdanie z I Międzynarodowego Seminarium w Malmoe poświęconego nauczaniu specjalnemu i rehabilitacji osob umysłowo upośledzonych
Sprawozdanie z I Międzynarodowego Seminarium w Malmoe poświęconego nauczaniu specjalnemu i rehabilitacji osob umysłowo upośledzonych

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Attention : An Enduring Problem in Psychology
Attention : An Enduring Problem in Psychology

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 4
Dorota Kornas-Biela Dorota Kornas-Biela
Konflikty moralne. Problematyka teoretyczna i praktyczna
Konflikty moralne. Problematyka teoretyczna i praktyczna

view |  rights & permissions | cited by