Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-14 of 14 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Mario Bimgego klasyfikacja praw przyrodniczych
Mario Bunge’s Classification of the Laws of Nature

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 3
Kazimierz F. Heller Kazimierz F. Heller
Nie rozwiązane zagadnienia fizyki cząstek elementarnych
Unsolved Problems of the Physics of Elementary Particles

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 3
Mieczysław Lubawski Mieczysław Lubawski
Wyjaśnianie a te stowanie
Explanation and Testing

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Zasada kosmologiczna w kosmologii friedmannowskiej
Cosmological Principle in the Friedmannian Cosmology

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Pojęcie i funkcja modelu
Begriff und Funktion Eines Modells

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Plazma fizyczna jako podstawa bioenergetyki
Physical Plasma as the Base of Bioenergetics

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 3
Tadeusz Wojciechowski Tadeusz Wojciechowski
Problem ewolucji genezy duszy ludzkiej: (Artykuł dyskusyjny)
Le Problème de la Genèse Évolutive de l’Ame Humaine

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 3
Krystyna Szpanbruker Krystyna Szpanbruker
Wpływ jonow metali ciężkich i światła na rośliny zielone: Działanie chlorku rtęci na świetle i w ciemności na morfologię i rozmiary chloroplastow rzęsy Lemna perpusilla Torrey
The Influence of the Iones of Heavy Metals and of Light on Green Plants

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 3
Antoni Jerzy Czyżewski Antoni Jerzy Czyżewski
Zagadnienie autonomiczności biologii (Część I)
The Problem of the Autonomy of Biology (Part I)

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 3
Czesław Biedulski Czesław Biedulski
Z problematyki celowościowej interpretacji biokosmosu: (Pojęcia podstawowe)
On the Problems of the Purposeful Interpretation of the Biocosmos

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania i recenzje
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 3
Czesław Biedulski Czesław Biedulski
Ewolucja układow fizycznych i biologicznych: Sympozjum Filozofii Przyrody KUL
Ewolucja układow fizycznych i biologicznych

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Die Erkenntnis und ihre Leistung. Die naturwissenschaftliche Methode
Die Erkenntnis und ihre Leistung. Die naturwissenschaftliche Methode

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 3
Józef Leśniewski Józef Leśniewski
Struktura rewolucji naukowych
Struktura rewolucji naukowych

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 3
Images and charts from "Zagadnienie autonomiczności biologii (Część I)"
Images and charts from "Zagadnienie autonomiczności biologii (Część I)"

view |  rights & permissions | cited by