Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 22 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Antoni B. Stępień Antoni B. Stępień
Uwagi o Ingardenowej koncepcji ontologii
Considerations sur la Conception de la Philosophie de Roman Ingarden

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński
O logice jako narzędziu filozoficznym u B. Russella
De la Logique Comme Instrument de Philosopher Chez Bertrand Russell

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Leopold Regner Leopold Regner
Krytyka tezy o rożnicy między umysłem czynnym a umysłem biernym
Kritik des Lehrsatzes von dem Unterschied Zwischen der Aktiven und Passiven Vernunft

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Stanisław Kowalczyk Stanisław Kowalczyk
Charakter teizmu Gabriela Marcela
Caractere du Theisme de Gabriel Marcel

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Jerzy W. Gałkowski Jerzy W. Gałkowski
Problem Boga u J. P. Sartre’a
Probleme de Dieu Chez Jean-Paul Sartre

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Elżbieta Wolicka Elżbieta Wolicka
Implikacje filozoficzne symbolicznej interpretacji zjawisk kulturowy
Implications Philosophiques de L'Interpretation Symrolique des Phenomenes Culturaux

view |  rights & permissions | cited by
dyskusje
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Andrzej Bronk Andrzej Bronk
Strukturalizm: moda, metoda czy ideologia?
Strukturalizm: moda, metoda czy ideologia?

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Antoni B. Stępień Antoni B. Stępień
Utwór filmowy a Ingardenowa teoria warstw: (W związku z książką A. Helrnan O dziele filmowym)
Utwór filmowy a Ingardenowa teoria warstw

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
Próba poszukiwania koncepcji filozofii redaktorów Słownika filozofow
Próba poszukiwania koncepcji filozofii redaktorów Słownika filozofow

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Zenon Kałuża Zenon Kałuża
Homélie sur le Prologue de Jean
Homélie sur le Prologue de Jean

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Zenon Kałuża Zenon Kałuża
La philosophie au XIVe siecle. Six etudes
La philosophie au XIVe siecle. Six etudes

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Zenon Kałuża Zenon Kałuża
Bulletin de l'Association „Les Amis de Monseigneur Andre Combes”
Bulletin de l'Association „Les Amis de Monseigneur Andre Combes”

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Andrzej Bronk Andrzej Bronk
Einführung in die Wissenschaftstheorie; Geisteswissenschaftliche Methoden: Phänomenologie — Hermeneutik and historische Methode — Dialektik
Einführung in die Wissenschaftstheorie; Geisteswissenschaftliche Methoden: Phänomenologie — Hermeneutik and historische Methode — Dialektik

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
Dalszych dwanaście tomów informacji o polskiej filozofii średniowiecznej
Dalszych dwanaście tomów informacji o polskiej filozofii średniowiecznej

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Antoni B. Stąpień Antoni B. Stąpień
Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy
Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Red. Red.
Dwudziestopięciolecie Wydziału Filozoficznego KUL
Dwudziestopięciolecie Wydziału Filozoficznego KUL

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Stefan Swieżawski Stefan Swieżawski
Przemówienie na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL z okazji 25-lecia Wydziału (18 XII1971 r.)
Przemówienie na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL z okazji 25-lecia Wydziału (18 XII1971 r.)

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński
Funkcja filozofii w naukach kościelnych
Funkcja filozofii w naukach kościelnych

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Zenomena Płużek Zenomena Płużek
Specjalizacja filozoficzno-psychologiczna na 25-lecie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL
Specjalizacja filozoficzno-psychologiczna na 25-lecie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 20 > Issue: 1
Hanna Waśkiewicz Hanna Waśkiewicz
Specjalizacja filozofii praktycznej — osiągnięcia i potrzeby
Specjalizacja filozofii praktycznej — osiągnięcia i potrzeby

view |  rights & permissions | cited by