Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-8 of 8 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Arystotelesowa koncepcja ruchu
Aristotle’s Idea of Motion

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Metoda filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycz
Method in Natural Philosophy Inspired from Aristotle and Thomas Aquinas

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Ewolucyjny charakter seryjnych modeli wszechświata
The Evolutionary Aspect of Serial Models of the World (SMW)

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Lingwistyka matematyczna a filozofia
Mathematical Linguistics and Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Niektóre aspekty wyjaśniania
Some Aspects of Explanation

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Biofizyczne podstawy świadomości
Biophysical Foundations of Consciousness

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Antoni Lićwinko Antoni Lićwinko
Teoria filozofii przyrody w ujęciu Bolesława Gaweckiego
Teoria filozofii przyrody w ujęciu Bolesława Gaweckiego

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Antoni Klein Antoni Klein
La notion de temps (equivalence avec l’espace)
La notion de temps (equivalence avec l’espace)

view |  rights & permissions | cited by