Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-8 of 8 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 1
Marian Kurdziałek Marian Kurdziałek
„Theologiae philosophantes”
„Theologiae philosophantes”

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 1
Stefan Swieżawski Stefan Swieżawski
Studium św. Tomasza u dominikanow w wieku XV
L’Étude de Saint Thomas chez les Dominicains du XVve Siècle

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 1
Stanisław Kaminski Stanisław Kaminski
Uwagi o języku teorii bytu
Remarks on the Language of the Theory of Being

view |  rights & permissions | cited by
historia filozofii teoretycznej
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 1
Mieczysław A. Krąpiec Mieczysław A. Krąpiec
Metafizyka — ale jaka?
Metafizyka — ale jaka?

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 1
Andrzej Wawrzyniak, Zofia J. Zdybicka Andrzej Wawrzyniak
Z dziejow metafizyki i nauk pokrewnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918—1968)
Z dziejow metafizyki i nauk pokrewnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918—1968)

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 1
Stanisław Majdański, Czesław Wojtkiewicz Stanisław Majdański
Logika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Z okazji 50-lecia Uczelni)
Logika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Z okazji 50-lecia Uczelni)

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 1
Kazimierz Wójcik Kazimierz Wójcik
Zarys dziejow historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelski
Zarys dziejow historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelski

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 1
Photographs
Photographs

view |  rights & permissions | cited by