Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-10 of 16 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński
Typy filozofii
Types of Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
A. M. Krąpiec A. M. Krąpiec
Zagadnienie przedmiotu Metafizyki Arystotelesa
Zagadnienie przedmiotu Metafizyki Arystotelesa

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Stanisław Ziemiański Stanisław Ziemiański
Rola przyczyny w poznaniu naukowym u Arystotelesa
Le Róle de la Cause Dans la Connaissance Scientifique Chez Aristote

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Andrzej Wawrzyniak Andrzej Wawrzyniak
Koncepcja stosunku przyczynowego według Dawida Hume'a
Hume's Idea of Causal Relation

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Tadeusz Żeleźnik Tadeusz Żeleźnik
O właściwą interpretację finalizmu tomistycznego
O właściwą interpretację finalizmu tomistycznego

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
Zagadnienie wolności woli w marksizmie
Liberté de la Volonte dans le Marxisme

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Antoni Stępień Antoni Stępień
Ingardenowska koncepcja teorii poznania: Próba oceny
Ingarden's Idea of the Theory of Knowledge

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Kazimierz Kłósak Kazimierz Kłósak
„Fenomenologia” ks. P. Teilharda de Chardin w ramowej analizie epistemologicznej i metodologicznej
La „Phénoménologie” du Père P. Teilhard de Chardin au Point de Vue Epistémologique et Méthodologique

view |  rights & permissions | cited by
materiały
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Stanisław Kaminski Stanisław Kaminski
Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej?
Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej?

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Marian Borzyszkowski Marian Borzyszkowski
Suarez a św. Tomasz z Akwinu — przegląd literatury filozoficznej
Suarez a św. Tomasz z Akwinu — przegląd literatury filozoficznej

view |  rights & permissions | cited by