Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 32 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
Antoni Korcik Antoni Korcik
Weryfikacja sylogistyki Arystotelesa metodą Gergonne’a
Verification of Aristotle's Theory of Syllogism by Means of Gergonne’s Method

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
Antoni Korcik Antoni Korcik
Pojęcie wywodu inferencyjnego u Bernarda Bolzana
B. Bolzano’s Notion of Inference

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
Antoni Korcik Antoni Korcik
Olympiodor o stosunku logiki do filozofii w szkole stoików, perypatetyków i platoników
Olympiodor on the Relation of Logic to Philosophy Accordin to the Stoics, the Peripatic School, and the Platonists

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński
Fregego logika zdań
Frege’s Logic of Propositions

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
Witold Michałowski Witold Michałowski
Zagadnienie nazw pustych w sylogistyce w świetle „ontologii“ Leśniewskiego
Das Problem der Leeren Namen in der Syllogistik im Lichte der „Ontologie“ von Leśniewski

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
Leopold Regner Leopold Regner
Sylogistyka u Apulejusza
The Syllogistic of Apuleius

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
Leopold Regner Leopold Regner
Aksjomaty nauk apriorycznych według Bernarda Bolzana
The Axioms of Deductive Sciences by Bolzano

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
Jerzy Kalinowski Jerzy Kalinowski
Interpretacja prawa a logika zdań normatywnych
Interpretation du Droit et Logique des Propositions Normatives

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński
Początki indukcji matematycznej
The Origin of Mathematical Induction

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
Antoni Korcik Antoni Korcik
O tak zwanych naczelnych prawach rozumowania i zależnościach między nimi
Les Lois Principales du Raisonnement et les Relations Entre Elles

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
St. Kamiński St. Kamiński
Lehrbuch der Logistik
Lehrbuch der Logistik

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
St. K. St. K.
Symbolische Logik. Fortführung in die symbolische Logik mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendungen
Symbolische Logik. Fortführung in die symbolische Logik mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendungen

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
St K. St K.
Aplications scientifiques de la logique mathématique
Aplications scientifiques de la logique mathématique

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
St K. St K.
Actes II Congrès International de VUnion Internationale de Philosophie des Sciences
Actes II Congrès International de VUnion Internationale de Philosophie des Sciences

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
St. K. St. K.
Les études philosophiques
Les études philosophiques

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
St. K. St. K.
Uaxiomatique. Collection „Initiation philosophique“
Uaxiomatique. Collection „Initiation philosophique“

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
St K. St K.
Formal Logic
Formal Logic

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
St. K. St. K.
Die zeitgenössischen Denkmethoden
Die zeitgenössischen Denkmethoden

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
St. K. St. K.
La conscience concrète. Choix de textes, traduction et introduction par G. Bufo et L. Aurigemma
La conscience concrète. Choix de textes, traduction et introduction par G. Bufo et L. Aurigemma

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 5 > Issue: 2
St. K. St. K.
Épistémologie et logique depuis Kant jusqu a nos jours
Épistémologie et logique depuis Kant jusqu a nos jours

view |  rights & permissions | cited by