>> Go to Current Issue

Studia Neoaristotelica

A Journal of Analytic Scholasticism

Volume 8, Issue 2, 2011

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Displaying: 1-10 of 10 documents


articles
1. Studia Neoaristotelica: Volume > 8 > Issue: 2
Helen Hattab Suárez and Descartes: A Priori Arguments Against Substantial Forms and the Decline of the Formal Cause
abstract | view |  rights & permissions | cited by
In hac dissertatione primo ostendo Cartesii “argumentum a priori” contra formas substantiales proprie intelligendum esse ex definitione formae substantialis, quam F. Suarez proposuit, et ex ipsius argumentis a priori pro ea. Hoc quidem argumentum Cartesianum non nisi polemicam vim habere videtur, nam Cartesius potius ex superioritate explanationum mechanicarum a se percepta formas substantiales impugnavit. Tamen ipsum factum, Cartesium scil. in doctrinamSuarezianam de forma substantiali incurrisse, doctrinae Suarezianae auctoritatem et famam contestatur. Aliis verbis, Descartes sane demonstrationem, qua Suarezii argumenta ad absurdum reducentur, maiori momenti esse exspectavit quam argumentationem contra doctrinam Thomisticam de forma substantiali. Secundo ostendo definitionem Suarezianam formae substantialis novam conceptionem causalitatis formalis exegisse. Suarez causalitatem formalem ad modum unionis formae substantiali cum materia limitavit, quo pacto vim eius in philosophia naturali diminuit significantiamque causarum materialis ac efficientis in nova philosophia mechanistica anticipavit. Hoc modo serior metaphysica scholastica indirecte velut dispositionem fundamentalem praebuit ad rerum naturalium explanationes mechanisticas recipiendas ac sustinendas.In this paper I first show that Descartes’ a priori argument against substantial forms is properly understood against the background of Suárez’s definition of and a priori arguments for the substantial form. Even though Descartes’ a priori argument appears to have only a polemical value since his own path to the elimination of substantial forms was based on the perceived superiority of mechanical explanations, the fact that Descartes targeted Suárez’s account of the substantial form in his polemical argument bears witness to its widespread influence. In other words, Descartes expected that a proof that reduced Suárez’s argument to absurdity would have a greater impact than an argument directed against Aquinas’ account of substantial forms. Secondly, I show that Suárez’s definition of the substantial form prompted a reconceptualization of the role of formal causality. Suárez limits formal causality to the mode of union between the substantial form and matter, thus deemphasizing its importance to natural philosophical explanations and anticipating the emphasis on material and efficient causes typical of the new mechanical philosophy. In this indirect manner, late Scholastic metaphysics provided a general framework in which mechanical explanations of natural phenomena could find a place and take hold.
2. Studia Neoaristotelica: Volume > 8 > Issue: 2
Yehuda Halper The Convergence of Religious and Metaphysical Concepts: Mofet and Devequt in the Hebrew Translation of Averroës’ Long Commentary on Aristotle’s Metaphysics
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Translators of Aristotle’s and Averroës’ metaphysical works into 14th C Hebrew often associated important philosophical concepts with Hebrew terms that were also used to signify central Jewish and Biblical religious concepts. Here I examine how two such terms, “mofet” and “devequt”, were used to refer to extraordinary, divine wonders and to clinging (in particular to God) respectively in the religious texts, but to Aristotelian demonstration and continuity (especially noetic continuity) respectively in the translations of Averroës’ Long Commentary on Aristotle’s Metaphysics. This kind of convergence of metaphysical and religious terms makes possible, indeed encourages, a re-interpretation of the religious concepts along Aristotelian lines. Biblical expressions of God’s wonders are thus to be interpreted to refer to Aristotelian demonstration and the mystical desire to cling to God is to refer to unifi cation with the Active Intellect.Translatores, qui Aristotelis et Averrois opera metaphysica in linguam Hebraicam saeculi 14. transferebant, notabilibus conceptibus philosophicis saepe nomina Hebraica assignaverut, quibus et principales notiones religiosae Judaicae ac Biblicae solebant exprimi. In hac dissertatione investigatur, quomodo duo talium nominum, scil. “mofet” et “devequt”, quae in textibus religiosis “extra ordinaria miracula divina” et “adhaerentiam” (praecipue ad Deum) proprie significant, in translationibus Averrois Commentarii Magni in Aristotelis Metaphysicam ad demonstrationem Aristotelicam et continuationem (praecipue noeticam) significandas transumebantur. Huiusmodi nominum metaphysicorum cum religiosis coniunctio conceptus religiosos iuxta sensum Aristotelicum denuo explicari permittit, imo suadet. Hinc dicta Biblica quae miracula Dei olim significaverunt ad demonstrationes Aristotelicas relata sunt; item desiderium mysticum adhaerendi ad Deum de unione cum Intellectu Agenti intellectum est.
3. Studia Neoaristotelica: Volume > 8 > Issue: 2
Peter Volek Hylomorphism as a Solution for Freedom and for Personal Identity: A Journal of Analytic Scholasticism
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Secundum Petrum Bieri dualismus ontologicus hoc trilemma generat: 1) Status mentis non sunt status physici. 2) Status mentis causalitatem exerceunt in regionem statuum physicorum. 3) Regio statuum physicorum est causaliter clausa. Haec tertia propositio a Bieri “physicalismum methodologicum” exprimere dicitur. Ut hoc trilemma solvat, Bieri unum eius membrorum reicere suadet. Hylemorphismus causalitatem mentis ut causalitetem formalem explicat, relationem vero hominis ad mundum ut causalitatem efficientem. Unde clausura causalis mundi de causalitate efficiente intelligi potest, quae in physica investigatur. Liberum arbitrium ab intentione mentis originem trahit. Etiam possibilitas libertatis humanae ex intentionalitate mentis explicari potest. Libertas adhuc hominis ut electio unae duarum optionum intelligi potest. Homo eligens rationes ponderat, quae sunt abstractae et distinctae a causis efficientibus rerum materialium, quae sunt concretae. Doctrina hylemorfica insuper fundamenum sufficiens ad problema identitatis personae per tempus solvendum praebere potest. Quoniam omnia elementa materialia in homine per tempus mutantur – imo DNA mutari potest –, principium identitatis immateriale esse debet. Pro principio identitatis igitur forma substantialis personae accipi potest, quae est metaphysica explicatio naturae mentis, quae actionem liberam electione deliberata per intentionalitatem libertatemque arbitrii inchoare potest)Peter Bieri formulates the assumptions of the ontological dualism via a trilemma: 1) Mental states are not physical states. 2) Mental states have causal effects in the realm of physical states. 3) The realm of physical states is causally closed. Bieri labels the third sentence of this trilemma as methodological physicalism. In order to solve this trilemma Bieri proposes to abandon one of the three premises. Hylomorphism explains mental causality as formal causality, and the relation between human beings and the world as efficient causality. Thus, the causal closure of the world can be understood as closure of the efficient causes, which are studied by physics. Free decision begins with the intentionality of the mind. The possibility of human freedom can also be explained through the intentionality of the mind. Human freedom can be understood as a choice between two alternatives. When choosing, human beings weigh reasons which are abstract and distinct from the efficient causes of material objects that are concrete. Hylomorphism can, further, provide sufficient grounds for solving the issue of personal identity through time. Since all the material elements in a human being change through time – even the DNA can change – the principle of identity cannot be material in character. Thus, it is the substantial form of a person (i.e. the metaphysical explanation of the mind, which is capable of initiating free action through its intentionality and freedom of choice in deliberate decision making) that can be accepted as the principle of identity.
4. Studia Neoaristotelica: Volume > 8 > Issue: 2
Miroslav Hanke „Debeo tibi equum“ Analýza slibů v terministické sémantice čtrnáctého století: A Journal of Analytic Scholasticism
abstract | view |  rights & permissions | cited by
The construction of mediaeval semantic theories is based on defining semantic concepts introduced by means of paradigmatic examples. One of the commonly discussed expressions is the promise “Debeo tibi equum”. This study deals with analyses of this proposition in fourteenth century logic done by means of instruments of terminist semantics. We may distinguish between realist and nominalist analyses, the nominalist may further be classified according to how the propositional context is interpreted – whether as extensional, intensional or hyperintensional. If we take the function terminist logic has with respect to grounded elimination of false inferences as the criterion of its effectivity, all solutions must be considered comparably effective, and therefore acceptable.Medio aevo doctrinae semanticae super notionum semanticarum definitiones, quae exem plorum allatorum auxilio communiter introducebantur, construi solebant. Inter exempla saepius pertractata est etiam hoc promissum “Debeo tibi equum”. In dissertatione nostra explicationes, quae instrumentis semantices terministicae 14. saeculo in logica propositae sunt, investigamus, quorum aliae sunt realisticae, aliae nominalisticae. Inter hasce aliud porro discrimen notaripotest, scilicet quod aliae contextum dicti “extensionalem”, aliae “intensionalem”, aliae “hyperintensionalem” interpretantur. Quae omnes explicationes fere aeque efficaces esse inveniuntur, inquantum scilicet sufficientia praebent fundamenta ad argumenta fallacia eliminanda, quod et aeque acceptabiles.
5. Studia Neoaristotelica: Volume > 8 > Issue: 2
David Černý, Elisa Ferretti Gödelův důkaz Boží existence: A Journal of Analytic Scholasticism
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Dissertatio proposita circa “argumentum ontologicum” pro existentia Dei, quem K. Goedel construxit, versatur. In prima parte structuram logicam dicti argumenti exponimus, singulos gradus argumenti explicamus, “collapsumque modalitatum”, quo argumentum invalidari invenitur, examinamus. Sequenti parte recentiores quasdam confectiones argumenti pertractamus; et scil. praecipue formam eius, quae super conceptum mathematicum multitudinis seu “complexus elementorum terminatorum” fundatur, et formam “algebraicam”, quarum affinitates quasdam notabiles prae oculos ponimus. Ultima parte disceptationes, quae circa huiusce argumenti validitatem ac momentum respectu modernae theisticae philosophiae agebantur, describimus. Loco conclusionis observamus, Goedelii argumentum exemplum esse notabile “fidei quaerentis intellectum”.The article deals with Gödel’s ontological proof of God’s existence. It consists of three parts. In the first part we present the logical structure of the argument, analyse its individual steps and discuss the implied collapse of modalities, which is fatal for the proof. In the second part we focus on some more recent versions of the argument, especially the set-theoretical version and the algebraic version, and we show several interesting connexions between the algebraic and the set-theoretical version. In the final part of the paper we briefly recount the discussions concerning the validity of the argument and its importance for modern theistic philosophy. We conclude by observing that Gödel’s argument is an interesting modern instance of “faith seeking understanding”.
review article
6. Studia Neoaristotelica: Volume > 8 > Issue: 2
David Svoboda The Importance of Scholastic Theology: A Journal of Analytic Scholasticism
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Huius recensione subiectum liber est, qui ab Ulrico G. Leinsle sub titulo Einführung in die scholastische Theologie Germanice conscriptus, a M. J. Miller magna cum sollertia Anglice redditus est. In hoc libro Leinsle materiae historicae copiam diligentissime collegit ac ordine disposuit, contributionem faciens singularem et novam ad philosophiae historiam cognoscendam. Scholaribus et viris scientificis, qui hisce legatis intellectualiis studeant, liber dictus conspectum offerit latum et valde comprehensivum principaliorum problematum ac methodorum theologiae scholasticae, rebus tamen minutis non neglectis. Leinsle demonstravit, locupletem ac multiformem traditionem scholasticam partem principalem habuisse in civilizatione occidentali constituenda.The subject of this review is the book Introduction to Scholastic Theology by Ulrich G. Leinsle which was originally published in Germany as Einführung in die scholastische Theologie (the English translation of the book was very well rendered by M. J. Miller). Leinsle gathered rich historical material which he organized into an original, impressive contribution to our knowledge of the history of philosophy. It offers students and scholars interested in this intellectual legacy a comprehensive, panoramic overview of the main problems and methods of Scholastic theology and provides a quick glimpse of many sub-topicsas well. Leinsle has shown that the rich and varied Scholastic tradition played a key role in constituting our Western civilization.
reviews
7. Studia Neoaristotelica: Volume > 8 > Issue: 2
Ondřej Špaček Suárez a jeho metafyzika: Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty
view |  rights & permissions | cited by
8. Studia Neoaristotelica: Volume > 8 > Issue: 2
David Peroutka OCD O separovaných substancích: A Journal of Analytic Scholasticism
view |  rights & permissions | cited by
announcements
9. Studia Neoaristotelica: Volume > 8 > Issue: 2
Univerzálie ve scholastice: A Journal of Analytic Scholasticism
view |  rights & permissions | cited by
10. Studia Neoaristotelica: Volume > 8 > Issue: 2
Metaphysics: Aristotelian, Scholatic, Analytic
view |  rights & permissions | cited by