Cover of Studia Philosophica
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Displaying: 1-20 of 28 documents

Show/Hide alternate language

studie • articles
1. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Josef Ševčík Josef Ševčík
Sapientia v díle Rogera Bacona
Sapientia in Works of Roger Bacon

view |  rights & permissions | cited by
2. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Dagmar Pichová Dagmar Pichová
Voltaire a Rousseau: Dva pohledy na lidskou přirozenost
Voltaire and Rousseau

view |  rights & permissions | cited by
3. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Zdeněk Kochtík Zdeněk Kochtík
Panský a otrocký postoj k utrpení a Nietzschova tragická kritika morálky
Master and Slave Attitude Towards Suffering and Nietzsche’s Tragic Critique of Morality

view |  rights & permissions | cited by
4. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Erika Lalíková Erika Lalíková
Štúrova reflexia Masaryka: Masaryk – „najväčší medzník našich dejín“
Štúr’s Reflection of Masaryk

view |  rights & permissions | cited by
5. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Lenka Kouřilová Hořínková Lenka Kouřilová Hořínková
Vladimír Hoppe (1882–1931)
Vladimír Hoppe (1882–1931)

view |  rights & permissions | cited by
6. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Jiří Gabriel Jiří Gabriel
J. L. Fischer v letech 1945–1948
J. L. Fischer in 1945–1948

view |  rights & permissions | cited by
7. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Jan Zouhar Jan Zouhar
Dobové ohlasy na Rádlovu Útěchu z filosofie (1946–1948)
Rádl’s Consolation from Philosophy on the Pages of the Christian Review

view |  rights & permissions | cited by
8. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Helena Pavlincová Helena Pavlincová
Rádlova Útěcha z filosofie na stránkách Křesťanské revue
Rádl's Consolation from Philosophy on the Pages of the Christian Review

view |  rights & permissions | cited by
rozhledy a komentáře • commentaries and discussion
9. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Brněnská Jednota filozofická
Brno Philosophical Society

view |  rights & permissions | cited by
10. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Jan Zouhar Jan Zouhar
Francouzská revoluce ve filozofické reflexi
French Revolution in Philosophical Reflection

view |  rights & permissions | cited by
recenze • book reviews
11. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Konec velkého vyprávění?
Konec velkého vyprávění?

view |  rights & permissions | cited by
12. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Úvod do sociohistorie
Úvod do sociohistorie

view |  rights & permissions | cited by
studie • articles
13. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Marek Hrubec Marek Hrubec
Filosofie mezistátního uznání a její globální limity
Philosophy of Inter-State Recognition and Its Global Limits

view |  rights & permissions | cited by
14. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Daniel Špelda Daniel Špelda
Sekularizace, eschatologie a idea pokroku podle Hanse Blumenberga
Secularization, eschatology and the idea of progress according to Hans Blumenberg

view |  rights & permissions | cited by
15. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Matthias Riedl Matthias Riedl
Život v budúcnosti – Proleptická existencie v náboženstve, politike a umení
Living in the Future – Proleptic Existence in Religion, Politics and Art

view |  rights & permissions | cited by
16. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Jiří Gabriel Jiří Gabriel
J. L. Fischer v letech 1945–1948
J. L. Fischer in 1945–1948

view |  rights & permissions | cited by
rozhledy • commentaries and discussion
17. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Immanuel Kant Immanuel Kant
Náboženství v mezích čistého rozumu: O pobývání zlého principu vedle dobrého
Religion within the Boundaries of Mere Reason

view |  rights & permissions | cited by
18. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Karel Mácha Karel Mácha
Křižovatky života
The Crossroads of Life

view |  rights & permissions | cited by
recenze a zprávy • book reviews and news
19. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Břetislav Horyna Břetislav Horyna
Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky
Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky

view |  rights & permissions | cited by
20. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Filosofický vý­znam současné ekologické krize
Filosofický vý­znam současné ekologické krize

view |  rights & permissions | cited by