Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:


  • Issue: 1/2

Displaying: 1-16 of 16 documents

Show/Hide alternate language

rozhledy a komentáře • commentaries and discussion
1. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Jiří Gabriel Jiří Gabriel
Albína Dratvová v zrcadle svého Deníku
Albína Dratvová in the Mirror of her Diary

view |  rights & permissions | cited by
recenze • book reviews
2. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Potřebujeme filosofii přežití?
Potřebujeme filosofii přežití?

view |  rights & permissions | cited by
3. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Jiří Gabriel Jiří Gabriel
K problému ontologie kultury. Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti. Sborník věnovaný 70. výročí narození Josefa Šmajse
K problému ontologie kultury. Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti. Sborník věnovaný 70. výročí narození Josefa Šmajse

view |  rights & permissions | cited by
4. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Machiavelli dnes (politický, komunikatívny a sociálno-etický rozmer diela)
Machiavelli dnes (politický, komunikatívny a sociálno-etický rozmer diela)

view |  rights & permissions | cited by
5. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Helena Pavlincová Helena Pavlincová
Řeč a porozumění. Poznámky k filosofické a teologické hermeneutice H.-G. Gadamera, G. Ebelinga a E. Fuchse
Řeč a porozumění. Poznámky k filosofické a teologické hermeneutice H.-G. Gadamera, G. Ebelinga a E. Fuchse

view |  rights & permissions | cited by
6. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Jan Zouhar Jan Zouhar
Hľadanie skutočnosti
Hľadanie skutočnosti

view |  rights & permissions | cited by