Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 21-38 of 38 documents


21. Forum Philosophicum: Volume > 3
Sven K. Knebel Antonio Perez (1599-1649) in seinen Beziehungen zur polnischen Jesuitenscholastik
view |  rights & permissions | cited by
22. Forum Philosophicum: Volume > 3
Sven K. Knebel Antonio Perez SJ (1599-1649) i jego związki z polską scholastyką jezuicką
view |  rights & permissions | cited by
23. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanislaw Obirek SJ The Jesuits and the Polish Sarmatianism
view |  rights & permissions | cited by
24. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Obirek SJ Jezuici a polski sarmatyzm
view |  rights & permissions | cited by
25. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Pyszka SJ L'attività pratica dei gesuiti polacchi e lituani in favore dei contadini durante il primo secolo della presenza dell'ordine in Polonia (dal 1564)
view |  rights & permissions | cited by
26. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Pyszka SJ Praktyczna działalność jezuitów polskich i litewskich na rzecz chłopów w trakcie pierwszego stulecia istnienia zakonu w Polsce (od 1564)
view |  rights & permissions | cited by
book reviews / recenzje
27. Forum Philosophicum: Volume > 3
Damian Radecki Filozofia człowieka. Zarys problematyki [Philosophie de l'homme. Esquisse de la problématique]
view |  rights & permissions | cited by
28. Forum Philosophicum: Volume > 3
Arkadiusz Tieplakoff SJ Kształtowanie postawy obywatelskiej, Zbiór tekstów pod redakcją Piotra Lenartowicza SJ. [The Formation of the Civic Responsability. Texts edited by Piotr Lenartowicz, S.J.]
view |  rights & permissions | cited by
29. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Obirek SJ Sylwetki jezuickich publicystów i działaczy społecznych, 1872-1918, [Gesuiti pubblicisti e animatori sociali, 1872-1918]
view |  rights & permissions | cited by
30. Forum Philosophicum: Volume > 3
Jözef Bremer SJ Geschichte der philosophischen Traditionen Osteuropas
view |  rights & permissions | cited by
31. Forum Philosophicum: Volume > 3
Józef Bremer SJ Selbstauflösung des Humanismus. Die philosophisch-anthropologischen Voraussetzungen für den Zusammenbruch des Kommunismus
view |  rights & permissions | cited by
32. Forum Philosophicum: Volume > 3
Krzysztof Rachański Poglądy filozoficzne Antoniego Skorulskiego SJ (1715-1777) [Les conceptions philosophiques d'Antoine Skorulski, S.J. (1715-1777)],
view |  rights & permissions | cited by
33. Forum Philosophicum: Volume > 3
Jesuit Faculty of Philosophy in Cracow - General Information
view |  rights & permissions | cited by
34. Forum Philosophicum: Volume > 3
Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie - Informacje ogólne
view |  rights & permissions | cited by
35. Forum Philosophicum: Volume > 3
Informacja dla Autorów - Information for Authors
view |  rights & permissions | cited by
36. Forum Philosophicum: Volume > 3
Forum Philosophicum, t. 1, 1996; t. 2, 1997 (Contents / Tresc)
view |  rights & permissions | cited by
37. Forum Philosophicum: Volume > 3
Publikacje Wydziaiu Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie - Publications of the Jesuit Faculty of Philosophy in Cracow
view |  rights & permissions | cited by
38. Forum Philosophicum: Volume > 3
Czasopisma
view |  rights & permissions | cited by